/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Stand van zaken kruiden

De kruidenproeven die in open lucht aanlagen, zijn uiteraard reeds een tijdje afgelopen.
 
In serre ligt nog steeds een bemestingsproef aan in potteelt tijm en rozemarijn. Verschillende vloeibare biologische meststoffen worden met elkaar vergeleken. De plugs werden begin augustus ingepot. De tijm werd ondertussen reeds tweemaal gesnoeid, de rozemarijn eenmaal. Bedoeling is deze de winter te laten doorkomen in de serre; van zodra het weer het toelaat kunnen deze buiten geplaatst worden. In het voorjaar kunnen mooie volle potten verkocht worden waar onmiddellijk kan van geoogst worden. Door de langzame teeltwijze, zijn de planten robuust gegroeid en zijn deze eveneens geschikt om uit te planten in de tuin van de consument. De teelt krijgt echter heel wat te verduren dit najaar: botrytis, meeldauw en trips zijn reeds aanwezig. Door de beperkte erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen in kruiden is bestrijding en beheersing van deze belagers niet evident.
 
Het kruidenproefplan (biologisch en gangbaar, open lucht en glas) voor 2013 zal eerstvolgend voorjaar vastgelegd worden. Telers, verwerkers en handelaars mogen zelf hun inbreng doen tijdens een bijeenkomst die zal georganiseerd worden. Indien je hierbij graag zou aanwezig zijn, kan je gerust contact opnemen via mail: jd@proefcentrum-kruishoutem.be of via tel: 09/381.86.82.
In 2013 zal nog meer aandacht geschonken worden aan verwerking en afzet van biologische en gangbare kruiden. De bedoeling is om uiteindelijk te komen tot duurzame samenwerkingsverbanden tussen teler, verwerker en afzet. Ook het aspect smaak en inhoudsstoffen zullen als nevenactiviteiten binnen het teelttechnisch onderzoek kruiden mee opgenomen worden.

kruiden