/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - nov2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

De CCBTprojecten 2011-2012 zijn deze maand afgelopen. Hieronder kan u al enkele vulgariserende eindverslagen lezen. De overige verslagen verschijnen in de nieuwsbrief van december.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Meer halen uit een vrije uitloop

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij verkende de mogelijkheden om productieteelten te combineren met kippen in de vrije uitloop. Lees hier het vulgariserend eindverslag.


Verlagen van de pH van de bodem in houtig kleinfruit

Aan het project 'Verlagen pH -On Farm ging het project 'Hoe kan de pH van de bodem verlaagd worden in een biologische teelt van kleinfruit?' vooraf.   In dat project werd naar de oorzaken en de mogelijke theoretische oplossingen gezocht voor het probleem van hoge pH-waarden van de bodem in de biologische teelt van kleinfruit. In het project ' Verlagen pH - on farm ' werden de theoretische oplossingen in de praktijk afgetoetst. Lees hier het vulgariserend eindverslag.


Niet-kerende grondbewerking in biologische akkerbouw- en groenteteelt

Een aantal biologische land- en tuinbouwers passen reeds meerdere jaren niet-kerende grondbewerking toe op hun bedrijf. Hiermee trachten ze het bodemleven te bevorderen en een betere bodemstabiliteit te bekomen. Inagro ging op onderzoek op  10 Vlaamse biologische bedrijven waarom zij voor niet-kerende grondbewerking kozen en hoe zij dit aanpakken. Lees hier het vulgariserend eindverslag. 


Renegade en Racoon spannen kroon als plukspinazie voor biologische beschutte teelt

Spinazie is een gewas dat uiterst geschikt is om te telen in koude kas of plastic koepel. De groente is behoorlijk vorstbestendig. Om de kwaliteit, opbrengst en resistentie na te gaan van de verschillende rassen die op dit ogenblik op de markt zijn, werd een oriënterende rassenproef plukspinazie aangelegd. Lees hier het verslag.


Evoluties in biologisch witloof

De productie van biologisch witloof neemt langzaam toe, maar blijft een niche binnen de witloofteelt. Een van de beperkingen van de teelt werd in 2010 weggewerkt: sindsdien is het forceren van biowitloof op water ook in België toegelaten. Andere beperkingen zoals het beperkte aanbod aan biologische witloofwortelen en de moeilijke ziektebeheersing belemmeren voorlopig een verdere productiestijging. Lees hier het verslag van Inagro. 


Praktijkgerichte brochures Inagro

PCBT/Inagro publiceerde de voorbije jaren verschillende brochures met telkens een specifieke focus op een item van de biologische teelt. Deze brochures werden vaak ontwikkeld naar aanleiding van een project en werden in een beperkte oplage gedrukt. Gezien de regelmatige vraag heeft Inagro al deze publicaties downloadbaar gemaakt op de website. Klik hier voor de rechtstreekse link.


VRAAG EN AANBOD

Zoekertjes voor vraag en aanbod kan je steeds terugvinden op de website van BioForum. Klik HIER voor de rechtstreekse link.


AGENDA

24 NOV - Studiedag Natuurpunt: 'Bijen in nood - samen naar oplossingen'

27 NOV - Biobedrijfsnetwerk kleinfruit

6 DEC - Studienamiddag: Cocreatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie.

10 DEC - Studienamiddag biologische pluimveehouderij: meer info volgt.

11 DEC - Biobedrijfsnetwerk geitenhouderij