/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verlagen van de pH van de bodem in houtig kleinfruit

Aan het project 'Verlagen pH -On Farm ging het project 'Hoe kan de pH van de bodem verlaagd worden in een biologische teelt van kleinfruit?' vooraf.   In dat project werd naar de oorzaken en de mogelijke theoretische oplossingen gezocht voor het probleem van hoge pH-waarden van de bodem in de biologische teelt van kleinfruit.  Het probleem bleek complexer dan aanvankelijk gedacht en de verschillen tussen de verschillende teeltsystemen waren ook enorm. Door de medewerking van verschillende biologische kleinfruittelers kon de problematiek goed in kaart gebracht worden. 

Bondig samengevat komt het er op neer dat het oplopen van de pH zijn oorzaak eerder vindt in het gebruik van alkalisch water dan van het gebruik van compost of het gebruik van handelsmeststoffen.  De situatie bij teelten onder bescherming is ook algemeen ernstiger dan in openlucht. In openlucht wordt er beperkter water bijgegeven, onder bescherming heeft men twee tot driemaal de jaarlijkse neerslaghoeveelheid nodig. Zonder geschikt water is biologisch kleinfruit telen moeilijk haalbaar. 

De mogelijkheden om in te grijpen op de pH zijn in de biologische teelt heel beperkt. Er blijven een beperkt aantal theoretische oplossingen over. De pH van de grond kan theoretisch met elementaire zwavel, met zwavelhoudende restproducten zoals blad van kolen, bieten, rammenas en stro van koolzaad of met Lactobacillus (indien GGO-vrij) verlaagd worden. Water kan theoretisch met melkwei, met melkzuurbacteriën of met elementaire zwavel verlaagd worden. 

In het project ' Verlagen pH - on farm ' werden de theoretische oplossingen in de praktijk afgetoetst. Uit het eerste deel van het project bleek al dat snelle resultaten heel moeilijk te behalen zijn. Een pH die gedurende jaren onder invloed van bemesting, grondverbetering  of watergiften geleidelijk opliep kan moeilijk op korte tijd teruggebracht worden naar zijn  oorspronkelijke pH-waarden. 

Verschillende mogelijke oplossingen werden op grotere en kleinere schaal uitgetest. Op het einde van het project kunnen we concluderen dat enkel elementaire zwavel de kracht heeft om tastbaar de pH van de grond terug te dringen. Water blijft een kostbaar teeltmiddel. De voorkeur moet maximaal gaan naar het gebruik van hemelwater. Het water op een gewenste pH brengen kan met producten op basis van micro-organismen maar dit zet door de hoge kostprijs van deze toepassing druk op de economische haalbaarheid van de teelt. 

Het is tijdens de uitvoering van het project ook gebleken dat een pH van een bodem mits de juiste aanpak ook op niveau kan blijven. Het is daarom belangrijk om bij nieuwe teelten van begin af aan de pH te monitoren en eventueel bij te sturen vanaf het moment dat de pH verhoogt. Aandacht voor geschikt water is ook een aandachtspunt. Voor de bedrijven die met een te hoge pH van de bodem te maken hebben, is er echter geen snelle oplossing maar wel een oplossing op langere termijn. 

Klik HIER voor het vulgariserend eindverslag.

 

Meer info?
Yves Hendrickx
yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be
054/32.08.46 of 0477/74.21.48

 

 

 
kleinfruit