/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Niet-kerende grondbewerking in biologische akkerbouw- en groenteteelt

Een aantal biologische land- en tuinbouwers passen reeds meerdere jaren niet-kerende grondbewerking toe op hun bedrijf. Hiermee trachten ze het bodemleven te bevorderen en een betere bodemstabiliteit te bekomen. We gingen op onderzoek op  10 Vlaamse biologische bedrijven waarom zij voor niet-kerende grondbewerking kozen en hoe zij dit aanpakken. Tijdens een bedrijfsbezoek op enerzijds een akkerbouwmatig groenteteeltbedrijf en anderzijds een zelfpluktuin gingen we kijken hoe zij dit aanpakken en wat hun ervaringen zijn met niet-kerende grondbewerking.

Klik HIER voor het vulgariserend eindverslag. 

 

Meer info?
Annelies Beeckman
annelies.beeckman@inagro.be
TEL 051/273251 

 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid