/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - okt2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Mycorrhizaschimmels in bodemecosystemen voor duurzame fruitteelt

In het Pcfruit werd dit jaar een IWT-project opgestart rond mycorrhizaschimmels. Binnen de huidige problematiek van milieudruk, bodemmoeheid en klimaatsveranderingen kunnen deze schimmels immers volop hun nut bewijzen. Lees meer...


Eerste nieuws vanuit SOLID

SOLID is een Europees project over biologisch en low-input melkvee dat uitgevoerd wordt door 25 partners uit 10 Europese landen. Vanuit Vlaanderen participeren ILVO, Universiteit Gent en Wim Govaerts & co cvba in het project. Zopas verscheen de eerste nieuwsbrief vanuit het project. Lees meer...


Druk bezocht najaar op proefbedrijf biologische landbouw van Inagro

Op 26 augustus was er de themadag 'arbeid en automatisering', op 16 september dag van de landbouw en op 3 oktober open velddag. Hierbij een terugblik met een aantal foto's... Lees meer...


Voortvarende start internationale HealthyHens project!

Het Core Organic-project 'HealthyHens' wordt uitgevoerd door een internationaal research consortium van acht landen (DE, DK, IT, UK, NL, AT, SE, BE), waarbij in elk land op identieke wijze op bedrijven met bio-leghennen de gegevens verzameld worden. Vanaf augustus 2012 zijn de onderzoekers van ILVO-Dier met vol enthousiasme aan de eerste bedrijfsbezoeken in Vlaanderen begonnen. Lees meer...


Verslag IFOAM veehouderij congres

Van 12 tot 14 september 2012 kwamen meer dan 180 deelnemers uit meer dan 40 landen bijeen op de tweede IFOAM Veeteelt Conferentie in Hamburg in Duitsland. Lees meer...


Haal winst uit uw randen en bermen

Herhaaldelijk maaien en afvoeren verdrijft probleemonkruiden uit de rand. Maak kennis met een inspirerend praktijkvoorbeeld waarbij een groep landbouwers samen een klepelmaaier gebruiken om akkerranden en bermen op een eenvoudige manier te onderhouden. Lees meer...


Stand van zaken bio onderzoek beschutte teelten

De proeven in de verwarmde afdeling van de serre lopen stilaan op z’n einde. Deze zullen afgerond worden de tweede helft van november. Alle resultaten worden openbaar gepubliceerd. Lees meer...


Vlaamse groententelers gaan voor meer biozaad

Op 15 oktober kwamen groentetelers en zaadhuizen van open lucht groenten bijeen op Inagro. Lees meer...


Uw vraag, onze uitdaging…

2012 is nog volop aan de gang. Niettemin willen en moeten de proefcentra al vooruit denken aan het volgende jaar. In afspraak met de andere partners binnen CCBT, legt Inagro zich toe op akkerbouw, groenten in open lucht en voedergewassen. Lees meer...


VRAAG EN AANBOD

Zoekertjes voor vraag en aanbod kan je steeds terugvinden op de website van BioForum. Klik HIER voor de rechtstreekse link.


AGENDA

26 OKT  - Biobedrijfsnetwerk Houtig Kleinfruit

29 OKT - Biobedrijfsnetwerk Aardbei

29 OKT - Biobedrijfsnetwerk Vleesvee

9 NOV - Congres: Het potentieel van agro-ecologie

9 NOV - Biobedrijfsnetwerk Melkvee

14 NOV - Netwerkbijeenkomst NVWV: Grasland: goed gekruid is beter!

17 NOV - Studiedag en zadenruil Velt: Zelf zaad winnen, hoe doe je dat?

19 NOV - Veldbezoek zaadvaste preirassen

22 NOV - Slotstudiedag interregproject PROSENSOLS “De Bodem Leeft!”

24 NOV - Studiedag Natuurpunt: 'Bijen in nood - samen naar oplossingen'

6 DEC - Studiedag NOBL: Cocreatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie.