/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eerste nieuws vanuit SOLID

SOLID is een Europees project over biologisch en low-input melkvee dat uitgevoerd wordt door 25 partners uit 10 Europese landen. Vanuit Vlaanderen participeren ILVO, Universiteit Gent en Wim Govaerts & co cvba in het project. 

Zopas verscheen de eerste nieuwsbrief vanuit het project. 

De eerste contacten met de landbouwers zijn gemaakt a.d.h.v. een beoordelingsmodel voor bedrijfsduurzaamheid. In elk land werden 10 melkveehouders geïnterviewd. Hierbij werd informatie verzameld over verschillende aspecten van bedrijfsduurzaamheid zoals biodiversiteit, bodembeheer, nutriëntenmanagement,… 

Uit de resultaten van België kwam o.a. naar voor dat de bedrijven veel aandacht besteden aan bodembeheer, diergezondheid en –welzijn, mede door de strenge regelgeving.

De bevindingen uit deze oefening zullen nu gebruikt worden om in elk land discussies te stimuleren over de onderzoeksnoden in de sector. Dit zal dan in de meeste landen leiden tot on farm proeven.

Naast deze duurzaamheidsstudie bevat het project ook onderzoek naar aangepaste rassen voor biologische en low-input melkveesystemen. Zo worden momenteel bv aangepaste rassen vergeleken met gangbare rassen in voederproeven, om uit te zoeken hoe de aangepaste rassen reageren op bepaalde nutritionele uitdagingen.

Daarnaast wordt ook gekeken naar nieuwe en onderbenutte voederbronnen. Verschillende biologische bijproducten van gewassen zoals cameline, granen, peulvruchten, olijfbladeren, tomaten en hout zullen geanalyseerd worden op hun voederwaarde. 

Klik HIER voor de nieuwsbrief.

 

Meer info over het project? 

ILVO – eenheid landbouw en maatschappij: Fleur.Marchand@ilvo.vlaanderen.be en Lies.Debruyne@ilvo.vlaanderen.be

Wim Govaerts & co cvba – Luk Sobry: luk.sobry@bioconsult.be

 
herkauwers