/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten

Bij een mengteelt (erwten-graan, veldbonen-graan, …) worden de voordelen van twee gewassen met elkaar gecombineerd. De erwten/veldbonen zorgen voor stikstofbinding en een hoog ruw eiwitgehalte. De wintergranen ondersteunen de erwten/veldbonen en onderdrukken het onkruid bij het begin van de teelt. De opbrengst van een mengteelt is doorgaans hoger dan de opbrengst van de individuele componenten afzonderlijk. De nadelen van een mengteelt zijn de mogelijke verschillen in afrijping tussen de verschillende gewassen wat problemen kan geven voor het bepalen van het oogsttijdstip. 

Er is ook een verschil in concurrentievermogen, hierdoor kan het aandeel van een gewas in het mengsel van jaar tot jaar variëren. De algemene regel stelt dat vooral met de teelteisen van de erwten/veldbonen dient rekening gehouden te worden omdat deze het meest veeleisend zijn. 

In de proef dit jaar zijn twee verschillende rassen triticale gecombineerd met voedererwt (Assas), wintervaste droge erwt (James) en winterveldbonen (Nordica en Diva). Het betrof het triticaleras Grandval dat algemeen als referentie geldt en Aprim waar vorig jaar ook goede opbrengsten mee werden gehaald. Aprim heeft een meer open groeiwijze dan Grandval, waardoor de vlinderbloemige component in het mengsel mogelijk meer ruimte krijgt. 
Daarnaast werden een aantal verschillende zaaidichtheden van de graancomponent uitgetest. 
 
Lees hier het verslag.
 
Meer info?
Annelies Beeckman of Lieven Delanote (Inagro Afdeling biologische productie)
TEL +32 (0)51 27 32 51
annelies.beeckman@inagro.be of lieven.delanote@inagro.be 
 
akkerbouw