/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eerste biokennisbericht uit Vlaams-Nederlandse samenwerking

‘Naar een optimaal gebruik van biologische mest van kippen en geiten via compostering?’

Vlaanderen en Nederland werken in 2012 samen rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw. 

Dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid is het mogelijk biokennisberichten te publiceren waarin zowel Nederlandse als Vlaamse onderzoeksresultaten aan bod komen. Doel is de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te bevorderen en de gezamenlijke kennis optimaal te benutten.

De biokennisberichten zijn onderdeel van het Nederlandse communicatiemedium ‘bioKennis’. ‘bioKennis’ is een platform voor de verspreiding van praktijkkennis met betrekking tot biologische landbouw, dat kadert in het project ‘Bioconnect’ waarbij vraaggestuurd onderzoek centraal staat.

Het eerste biokennisbericht uit de samenwerking is zopas verschenen en is getiteld: ‘Naar een optimaal gebruik van biologische mest van kippen en geiten via compostering?

Het bericht behandelt de resultaten uit het project ‘Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas’, uitgevoerd door ILVO, Inagro vzw en Ugent. Auteurs van het bericht zijn Bert Reubens, Koen Willekens en Bart Vandecasteele van ILVO. De Nederlandse insteek werd gegeven door Wijnand Sukkel van Wageningen Universiteit.

Ook Jos Arits, biologisch pluimveehouder uit Vlaanderen, geeft in het bericht zijn bevindingen weer over de composteringsproef op zijn bedrijf.

Je kan het bericht hier downloaden.
De gedrukte exemplaren zullen per post verspreid worden naar alle Vlaamse bioboeren.

Eerdere artikels ivm dit project:

Meer info over compostering van biologische mest?
Bert Reubens, ILVO, Teelt & omgeving
bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be
TEL +32 (0)9 272 26 70

Meer info over de Vlaams-Nederlandse samenwerking rond biokennisberichten?
Carmen Landuyt, CCBT
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL +32 (0)9 381 86 86

 
herkauwers
pluimvee
akkerbouw
groenten