/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Vlaamse biolandbouw gaat voor meer biozaad

Het lastenboek biologische landbouw stelt dat biologisch zaaizaad moet gebruikt worden, maar laat tegelijk ontheffing toe voor het gebruik van gangbaar niet ontsmet zaaizaad. De Vlaamse biosector wil in samenspraak met de Vlaamse overheid, Inagro en PCG het beleid voor biologisch zaaizaad in Vlaanderen doorontwikkelen.

 

Huidige situatie

In samenspraak met de praktijk en de zaadhuizen werden enkele jaren terug twee categorieën voor ontheffing voorgesteld. Op de site www.organicXseeds.be wordt per teelt aangegeven welk type ontheffing van toepassing is:

  • Categorie 3: Vereenvoudigde aanvraag
    Aangezien onvoldoende of geen biozaad beschikbaar is, dient er enkel een melding te gebeuren bij het controle-organisme voor het gebruik van gangbaar niet ontsmet zaad.
  • Categorie 2: Gemotiveerde aanvraag 
    Aangezien behoorlijk wat rassen biozaad beschikbaar zijn, dient een grondige reden doorgegeven te worden aan de controle-organisaties waarom gebruik gemaakt wordt van gangbaar niet ontsmet zaad.

Naar Vlaamse annex voor groenten

De voorbije jaren hebben enkele zaadhuizen voor groenten gewerkt aan een breder aanbod biologisch zaaizaad. In een werkgroep met de Vlaamse overheid, Bioforum, Boerenbond, PCG en Inagro werd nagegaan hoe het huidige beleid kan bijgestuurd worden. Naar het voorbeeld van Nederland en Frankrijk leek een ‘Vlaamse annex’ hiertoe een goed instrument. Voor gewassen die in deze categorie worden ingedeeld, is het gebruik van biologisch zaaizaad verplicht. Categorie 2 en 3 blijven uiteraard behouden voor gewassen met een beperkt aanbod biologisch zaaizaad. De eigenlijke indeling van de gewassen in categorie 1, 2 of 3 gebeurt door ‘expertgroepen’ waarin biologische telers en zaadhuizen vertegenwoordigd zijn.

Groenten onder beschutting

De expertgroep bio beschutte teelten kwam begin september samen. Zowel telers als zaadhuizen en sectororganisaties waren aanwezig. Voor een tiental gewassen is een indeling onder categorie 1 voorgesteld. Betrokkenen die de vergadering niet konden bijwonen, kunnen nog feedback geven via het verslag. Eind september wordt het verslag overgemaakt aan het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling die zorgt voor de wettelijke omkadering en de implementatie. De implementatie van het nieuwe systeem is reeds voorzien voor het eerstvolgende teeltseizoen. Voor vruchtgroenten betekent dit vanaf de huidige najaarszaai.

Groenten in open lucht

Voor groenten in open lucht wordt een analoge aanpak voorzien. Een expertgroep wordt gepland in de week van 15 oktober. Telers die in deze expertgroep een inbreng willen hebben zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Lieven Delanote.

 

Meer info?

 

beschutte teelt
groenten