/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Inagro test zonnepanelen op dak proefbedrijf biologische landbouw

Op 1 augustus zakten de groenestroomcertificaten voor een PV-installatie van 210 euro per MWh naar 90 euro per MWh. Hierdoor werd het produceren van groene stroom met zonnepanelen minder lucratief. Op 20 juli 2012 wijzigden ook de aandelen VLIF-steun voor investeringen in zonne-energie. Zo was er bij zonneboilers een positieve verschuiving van 8% naar 28% steun, terwijl voor zonnepanelen de 8% VLIF-steun verdween.

Op de valreep heeft Inagro zijn eigen PV –installatie in gebruik genomen: het betreft een 20 kWp installatie op de nieuwe loods van het biobedrijf. 

Energie besparen

Inagro heeft een groot elektriciteitsverbruik. Dit neemt een flinke hap uit het budget. De provincie West-Vlaanderen heeft daarom middelen ter beschikking gesteld om dit energieverbruik aan te pakken. Dit kan enerzijds door invoeren van nieuwe technologieën zoals zonne-energie. Anderzijds kan ook heel wat energie bespaard worden door kleine ingrepen en door de aanpassing van werkwijze en werkgewoonten. Het is de bedoeling om ook op dit vlak met z’n allen stappen vooruit te zetten. Een doorgedreven energiemonitoring moet in de toekomst toelaten dat iedereen kan mee volgen hoeveel energie er op zijn werkplek wordt verbruikt en hoe hij dit energieverbruik kan doen dalen. 

Testveld zonne-energie

Inagro koppelde als praktijkcentrum aan de nieuwe PV-installatie een onderzoekdimensie. Naarmate de subsidies afnemen, wordt het immers nog belangrijker om de juiste keuzes te maken qua dimensionering, onderdelen en type panelen. Welk dak kies ik? Welk type panelen kies ik: poly- of monokristallijn? Kies ik de goedkoopste, de duurste of een middenklasse panelen? Kies ik voor een centrale omvormer of een individuele? Om over deze kwestie correcte informatie te kunnen meegeven, installeerde Inagro drie velden: 1 testveld en twee productievelden. 

Het hoofddoel van het testveld is het uittesten van verschillende types panelen in praktijkomstandigheden. Om zo correct en volledig mogelijke informatie te kunnen verzamelen, werden 12 verschillende types zonnepanelen in het testveld geïntegreerd. Deze worden allemaal individueel gemonitord. De twee productievelden zijn homogeen en bestaan uit 1 type zonnepaneel. Deze panelen worden per string gemonitord, zodat ook getest kan worden of individuele omvormers het geclaimde effect hebben. 

De IT-dienst van Inagro ontwikkelt een webapplicatie, waarmee alle gegevens nauwkeurig kunnen worden opgevolgd. Zo kan u zelf ook on line bekijken hoe alle panelen presteren. Na één jaar zullen voorlopige verwerkte resultaten vrijgegeven worden. De belangrijkste resultaten zullen natuurlijk pas na verschillende testjaren bekomen kunnen worden: een paneel ligt immers voor een 20-tal jaar op een dak en moet gedurende die 20 jaar een zo hoog mogelijke productie bieden. Anderzijds kijken we ook uit wat de toekomst betreft wat ontwikkeling van nieuwe PV-technologie betreft: wanneer nieuwe, beloftevolle PV-panelen op de markt komen, kunnen wij ze snel in het testveld integreren. 

Meer info?
bart.ryckaert@inagro.be of 051/27 33 81

 

Met dank aan de provincie West-Vlaanderen om deze productie mogelijk te maken.

 
akkerbouw
groenten