/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Preventieve wondbehandeling met Prestop of BCP516B beschermt tegen Botrytis

De interesse in biologische gewasbescherming is de laatste jaren sterk toegenomen. Momenteel zijn er reeds een aantal biologische fungiciden erkend in de groenteteelt, maar hun werkzaamheid is nog niet altijd optimaal. Tekort aan kennis over de ideale toepassingswijze en de invloed van omgevingsfactoren zijn hiervan vaak de oorzaak. 

In het kader van een IWT-Tetra-project 'Evaluatie en implementatie van biologische fungiciden bij de preventie en de bestrijding van ziekten in groenten' werd de werkzaamheid geëvalueerd van een aantal biologische fungiciden tegen Botrytis cinerea bij tomaat.

Dit driejarige IWT-Tetra-project startte in november 2009. Op de proefhoeve van Hogeschool Gent worden in samenwerking met Universiteit Gent een aantal biologische fungiciden (die in de semi-commerciële of commerciële fase zitten) gescreend ten opzichte van belangrijke plantenziekten in de groenteteelt. Er wordt op zoek gegaan naar de optimale toepassingswijze en omgevingsomstandigheden, en er wordt bekeken hoe deze middelen kunnen worden geïntegreerd in gangbare en biologische bestrijdingsschema’s. 

Lees hier het artikel met de resultaten van de Botrytis-bestrijding in tomaat.

Meer info?
Sarah Van Beneden, Labo voor Fytopathologie, Universiteit Gent, Proefhoeve Bottelare, Hogeschool Gent
Tel: +32 9 363 93 00 
E-mail: Sarah.VANBENEDEN@HoGent.be

 
 
 
beschutte teelt