/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Project 'Bio in beeld' goedgekeurd

In het kader van de 'Oproep onderzoek biologische landbouw 2012' kent de Vlaamse Regering een subsidie toe van 160.000 euro aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Merelbeke, voor de uitvoering van het project 'Bio in beeld, ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject' voor de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2015.

Op vraag van BioForum en de biobedrijfsnetwerken werd samen met ILVO, de bioadviseurs en de onderzoekers werkzaam in de biobedrijfsnetwerken een project uitgeschreven dat als doel heeft een beter zicht te krijgen op de kengetallen die biologische bedrijven typeren. Ook is een luik toegevoegd om samenwerking met onderwijsinstellingen te verbeteren en hen nauwer bij het bio onderzoek te betrekken.

Het project wil een methodiek ontwikkelen om te komen tot concrete kengetallen die bedrijfsbeslissingen naar meer duurzaamheid en competitiviteit op maat van de biologische landbouw ondersteunen.

 

herkauwers
pluimvee
akkerbouw
groenten