/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juli2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

(In augustus zal uitzonderlijk geen nieuwsbrief verschijnen.)

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Bio akkerbouw: slagkracht, opbrengst en prijs bepalen saldo

DLV vergeleek op vraag van de biologische telers binnen het Nederlandse bedrijfsnetwerk Akkerbouw en Groenten in Volle Grond de technische en economische cijfers van 10 representatieve en vrij vergelijkbare bedrijven uit de Flevopolder en Zuidwest Nederland en zocht uit welke factoren bepalend zijn voor een goed bedrijfsresultaat. Lieven Delanote citeert 10 treffende zinnen uit het rapport.


Bioweek 2012: honderden enthousiastelingen proefden aardbeien

Er bestaan honderden variëteiten van aardbeien maar al jaren spant Elsanta bij de gangbare telers de kroon. Dit heeft vooral met de commerciële eigenschappen van de vrucht te maken en niet zozeer met smakelijkheid, productiviteit of resistentie tegen ziekten en plagen te maken. PPK 'Pamel' nam naar aanleiding van de Bioweek 2012 het initiatief om een smaaktest te organiseren. Lees hier de eerste resultaten.


Kiemingsbiologie en competitiviteit van harig en kaal knopkruid

Knopkruid is een probleemonkruid op veel biologische tuinbouwbedrijven. ‘Bestrijden’ is een huzarenwerk. Inzicht in de kieming en de competitiviteit kan mogelijks bijdragen in het zoeken naar goede beheersstrategieën. Ir. Ruben Devos verdedigde in juli 2012 de masterproef ‘Kiemingsbiologie, competitiviteit en herbicidengevoeligheid van harig knopkruid (Galinsoga quadriradiata) en kaal knopkruid (Galinsoga parviflora)’. Lees meer.


Bioweek 2012: honderden enthousiastelingen proefden tomaten

Tijdens de opendeurdag voor het grote publiek op het bedrijf van Cindy en Krist in Assenede werden de bezoekers uitgenodigd om deel te nemen aan een smaakonderzoek ‘coeur de boeuf’ tomaten. Vier rassen afkomstig van verschillende bedrijven werden beoordeeld op smakelijkheid, smaak, zoet- en zuurheid, textuur, sappig- en stevigheid en taaiheid van de schil door 150 personen. Lees hier de eerste resultaten.


Kruiden volgen van zaadje tot diepvriesverwerking

Kruiden wekken veel interesse bij telers, maar zijn er écht wel kansen binnen dit segment? Samen zochten we dit uit tijdens een studienamiddag waarbij er zowel bij de teler als bij de verwerker een kijkje genomen werd. Beide bedrijven vertelden openlijk hun ervaringen, kansen en knelpunten. Lees hier het verslag van de bedrijfsbezoeken.


NKG op kleinschalige groentebedrijven: verslag van een boeiende bijeenkomst

In het kader van het CCBT-project ‘Niet kerende grondbewerking in Vlaamse biologische landbouw’ organiseerde Inagro een studieavond omtrent niet-kerende grondbewerking op kleinschalige biologische groentebedrijven. Deze studieavond ging door op het veld van Michiel Van Poucke (Wijveld) in Destelbergen. We nodigden voor deze bijeenkomst ook ervaringsdeskundige Stefan Muijtjens uit.  De bioboeren waren talrijk en de interesse groot. Lees meer.


Nieuwe trends en ontwikkelingen op ‘Biologische Velddag’ in Lelystad

De Broekemahoeve is het proefbedrijf voor biologische landbouw van het Nederlandse PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) in Lelystad. Op 27 juni verzamelden er heel wat biologische telers en stakeholders voor de jaarlijkse velddag. We konden proeven van enkele actuele ontwikkelingen in de Nederlandse akkerbouw en groenteteelt. Lees hier het verslag van Lieven Delanote (Inagro, Afdeling Biologische productie).


Subsidie praktijkonderzoek biolandbouw goedgekeurd

De Vlaamse Regering verleende vorige vrijdag haar goedkeuring aan de jaarlijkse subsidie voor CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de Biologische Teelt). Dit jaar krijgt CCBT 200.000 euro, wat 40.000 euro meer is ten opzichte van de vorige jaren. Lees meer.


Veel interesse voor open velddag proefbedrijf biolandbouw!

Op 20 juni organiseerde Inagro de jaarlijkse open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw in Beitem. Een heleboel geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen. De medewerkers van Inagro, afdeling biologische productie, gaven tijdens de rondgang uitleg over de rassenproeven, gewasbescherming, niet-kerende grondbewerking,..  en last but not least werden ook enkele machines gedemonstreerd. Bekijk hier enkele foto's.


Open velddag biologische landbouw bij PIBO Campus vzw

Op 27 juni ging in Tongeren bij PIBO Campus vzw de rondgang biologische landbouw door.  Er is een teeltrotatie opgezet met biologische akkerbouwgewassen, waaronder triticale, aardappelen, cichorei, gras-klaver, korrelmaïs en veldbonen. De teelttechniek van deze gewassen wordt ieder jaar verder op punt gesteld. Bekijk hier het verslag.


Interesse onderzoek bio beschutte teelt tot over de grenzen heen

De studienamiddag omtrent bio beschutte teelten, die doorging op 29 juni op het PCG, werd opnieuw een verrijkende uitwisseling van teelttechnische tips, uitwisseling van contacten, … tussen telers, onderzoekers en toeleveranciers. Bekijk enkele sfeerbeelden en het inhoudelijk verslag.


DEMETER - Duurzaam en geïntegreerd bodembeheer om milieueffecten te reduceren

In 2011 heeft de Europese Commissie het LIFE+voorstel ‘DEMETER’ goedgekeurd. DEMETER is een project waarbij de VLM, UGent (Universiteit Gent) en het Nederlandse NMI (Nutriënt Management Institute) de handen in elkaar slaan om het bodembeheer in Vlaanderen en Nederland duurzamer te maken. Het project loopt nog tot eind 2016. Lees meer.


Resultaten Bodembreed beschikbaar

BodemBreed startte begin 2009 en loopt stilletjes aan ten einde. De 'oogst' van 3 jaar onderzoek werd geïnventariseerd en samengevat. Alle onderzoeken en hun resultaten kan u terugvinden op: http://www.bodembreed.eu/resultaten


Resultaten enquête agro-ecologische innovatie

Het project ‘Agro-ecological innovation: from best practice exchange to policy frameworks’ is een gezamenlijk initiatief van Arc2020, IFOAM EU Group en TP Organics. Het project ging van start met een enquête om ervaringen en knelpunten te verzamelen rond de uitwisseling van agro-ecologische kennis. Lees meer.


Mis deze kans niet: Individuele bedrijfsbegeleiding voor bemesting in de biologische teelt

Wilt u graag een individueel advies voor uw bemesting? 
Het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting) voorziet steun voor individuele begeleiding bij de bemesting voor elke land- of tuinbouwer die dat wenst.  Klik hier voor meer info.


VRAAG EN AANBOD


AGENDA

31 JULI - Proefveldbezoek kruiden PCG

17 AUG - Praktijkdag PPO: thema Bodem

17 AUG - Agroforestry: infoavond en bezoek demoperceel

22 AUG - Biobedrijfsnetwerk vollegrondsgroenten

26 AUG - Themadag Inagro: arbeid & automatisering

16 SEP - Dag van de Landbouw: Opendeurdag PCG

16 SEP - Dag van de Landbouw (Rumbeke)

3 OKT - Open velddag proefbedrijf biologische landbouw