/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bio akkerbouw: slagkracht, opbrengst en prijs bepalen saldo

DLV vergeleek op vraag van de biologische telers binnen het Nederlandse bedrijfsnetwerk Akkerbouw en Groenten in Volle Grond de technische en economische cijfers van 10 representatieve en vrij vergelijkbare bedrijven uit de Flevopolder en Zuidwest Nederland en zocht uit welke factoren bepalend zijn voor een goed bedrijfsresultaat. De resultaten van deze studie zijn samengebracht in het kennisbericht ‘kengetallen voor de biologische akkerbouw’. Ondanks de verschillende schaalgrootte tussen Vlaamse en Nederlandse bedrijven, zijn de trends die in deze studie naar voor komen ook voor de Vlaamse biologische akkerbouwer en tuinbouwer zeer relevant. Lieven Delanote (Inagro, afdeling bio) citeert 10 treffende zinnen uit het rapport:

1) … de juiste machines, op het juiste tijstip en met een goede afstelling: vakmanschap dus en een beetje geluk met het weer, maar vooral ook met veel capaciteit…

2) …alles wat voor het handwieden is gebeurt (ook de jaren ervoor) bepaalt dus mede de arbeidsbehoefte bij het uiteindelijke handwieden…

3) …hoe meer rustgewassen in het bouwplan, hoe minder handwieduren er nodig zijn…

4) … Bedrijven die op cruciale momenten accuraat kunnen werken, (bodembewerking, zaaien, onkruidbestrijding, oogst,e.d.) verdienen hun extra investeringen op dat moment snel terug…

5) … Lage mechanisatiekosten leiden dus niet per definitie tot een hogere winst. Eerder nog, het kan leiden tot te grote risico’s voor het bedrijfsresultaat…

6) … Door de huidige eisen t.a.v. biologische mest en de mestwetgeving verwachten de telers een verdere stijging van de bemestingskosten…

7) … Ook afspraken tussen veehouders en akkerbouwers kunnen hierbij kansen bieden…de behoefte werd uitgesproken om hierover meer kennis met elkaar uit te wisselen

8) …Dit betekent dat als je als ondernemer aan de slag wilt om het rendement van het bedrijf te verbeteren, de eerste stap gemaakt moet worden door de opbrengst te verhogen c.q. kwaliteit te verbeteren, daarna pas evt. met kosten verlaging…

9) …Voor het verhogen van de netto opbrengst en betere kwaliteit zijn bodem, teelt en bewaaraspecten heel belangrijk…

10) …Het structureel kiezen voor ‘cash-crops’ alleen gecombineerd met rustgewassen kan een goede tactiek zijn…

(Het volledige rapport is beschikbaar op www.biokennis.nl)

Lieven Delanote,
Inagro Afdeling Biologische productie

 
akkerbouw