/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Geslaagde infoavond bio beschutte teelten PCG

Op 29 juni ging in Kruishoutem een infoavond biologische beschutte teelten door. De avond ging van start met 2 korte presentaties over energiebeheer en bladsapanalyses. Vervolgens konden de deelnemers deelnemen aan een smaakproef kleine tomaatjes en tot slot werden de teelten en de proefresultaten bekeken.

Image

Evert Eriksson (PCG) gaf een overzicht van het energiebeheer in de biokas. Deze meetresultaten kaderen in het project 'Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas'. Er was veel interesse voor het systeem van warmteopslag via het BEO-veld.

 

Vervolgens gaf Sjoerd Smits van de firma HortiNova een presentatie over het nut van plantsapmetingen voor het mineralenbeheer. 

Vaak is niet enkel de absolute hoeveelheid mineralen van belang, maar bepaalt de onderlinge verhouding tussen de mineralen voor een groot deel de beschikbaarheid. 

Bij het detecteren van een gebrek speelt ook de mineralen-mobiliteit in de plant een grote rol. Een gebrek aan mobiele elementen zoals N gaat bv eerst zichtbaar zijn in de oude bladeren.

 

Image 

Na deze interessante bijdrages, konden de deelnemers proeven van de kleine types tomaat. Er werden beoordelingsformulieren ingevuld, zodat de resultaten van de smaakproef later geanalyseerd kunnen worden.

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

Tot slot werden de verschillende proeven even van naderbij bekeken. 

De rassenproef puntpaprika's verzamelt een selectie van de beste rassen uit de proef van vorig jaar en enkele rassen die specifiek werden aangevraagd door telers. Er is tevens een rassenproef rode en oranje blokpaprika’s aangelegd. De onderstamproef, geselecteerd op ziekteresistentie, is aangelegd naar analogie als bij enkele telers, zodat meerdere herhalingen gecreëerd worden. 

Ook voor coeur de boeuf tomaten en kleinere types tomaat werden rassenproeven aangelegd. Daarbovenop werden de coeur de boeuf tomaten ook onderworpen aan een smaaktest, waarbij de rassen 'Cauralina' en 'Corazon' het beste scoorden. De demonstratieve proef van kleine types tomaat ligt tevens aan in koepel (op PCG en op locatie) en in koude kas (op locatie). Dit om na te gaan welk ras voor welk type teelt het meest geschikt is.

 

Image

In de bemestingsproef komkommer wordt een dierlijke bemesting vergeleken met een plantaardige bemesting. Voor de dierlijke bemesting werd als basisbemesting verteerde stalmest gebruikt in combinatie met twee verschillende soorten bijbemesting: bloedmeel en kippenmestkorrels. Voor de plantaardige bemesting was dit groencompost, met als bijbemesting sojaschroot en moutkiemen. Via bodemanalyses, bladsapanalyses, peilbuizen en tensiometers wordt het nutriëntenverloop nauwkeurig opgevolgd. De nutriëntengehaltes doorheen de verschillende bemestingstypes volgen elkaar redelijk goed. Ook het nulobject volgt voorlopig behoorlijk goed de bemeste objecten, maar heeft duidelijk een lager aantal eenheden nitraat in de bodem in vergelijking met de bemeste objecten.

 

ImageMeer info over het onderzoek bio beschutte teelten?
Justine Dewitte (PCG) 
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
TEL 09 381 86 86
justine.dewitte@
proefcentrum-kruishoutem.be 

beschutte teelt