/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Open velddag biologische landbouw bij PIBO Campus vzw

Op 27 juni ging in Tongeren bij PIBO Campus vzw de rondgang biologische landbouw door.  Er is een teeltrotatie opgezet met biologische akkerbouwgewassen, waaronder triticale, aardappelen, cichorei, gras-klaver, korrelmaïs en veldbonen. De teelttechniek van deze gewassen wordt ieder jaar verder op punt gesteld. 

 

Image

In de veldbonen worden verschillende mengteelten uitgetest (wikken, erwten, klaver en zomertarwe) om het onkruid te onderdrukken. Volgens Jos De Clercq (PIBO) is er nood aan variëteiten die beter zijn aangepast aan de omstandigheden in Vlaanderen. De huidige variëteiten zijn veelal van Franse afkomst en zijn vaak té laat oogstklaar.

Image

 

Image

Het perceel met de rassenproef aardappelen is overstroomd na de vele regen waarmee de regio te kampen kreeg. De foto hierboven toont de grote schade door aardappelplaag. Het ras Sarpo Mira blijft echter overeind! (2de blok vooraan rechts)  Ook hieronder zie je nog eens het blok met Sarpo Mira.

Sarpo Mira

 

PIBO ging ook op zoek naar biologische korrelmaïsrassen om deze te vergelijken in een rassenproef. De biologische kippenhouders zijn vaak vragende partij om biologische korrelmaïs aan te kopen. 

Image

 

De resultaten van de proefveldwerking 2011 kan je hier bekijken.

Image

Meer info over de biologische proefveldwerking van PIBO Campus vzw?

Gunther Leyssens,
Sint-Truidersteenweg 323,
3700 Tongeren,
biolandbouw@pibo.be

 

 

 

akkerbouw