/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mis deze kans niet: Individuele bedrijfsbegeleiding voor bemesting in de bioteelt

Wilt u graag een individueel advies voor uw bemesting? 

Het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting) voorziet steun voor individuele begeleiding bij de bemesting voor elke land- of tuinbouwer die dat wenst. 

 

De begeleiding bestaat uit:

  • een pakket van één of meerdere bedrijfsbezoeken en/of grondanalyses. 
  • een verkennend gesprek, eventueel gevolgd door het opstellen van het bemestingsplan en de registratie of toelichting bij specifieke vragen van de land – of tuinbouwer.
  • De grondanalyses worden gebruikt voor het geven van een oordeelkundig bemestingsadvies. Het is hierbij van belang dat de grondstalen op een correcte manier worden genomen én dat de bijhorende teeltfiche volledig wordt ingevuld. Alleen dan wordt het bemestingsadvies op een correcte manier berekend. 
  • Indien nodig kan het bemestingsadvies nog verder worden toegelicht.

Kostprijs?

U betaalt 50€ + de BTW van het totaal bedrag, de rest wordt door het CVBB gedragen.  Er kan voor maximaal € 350 begeleiding aangeboden worden. 

Waar kan u als bioboer terecht?

Bent u geïnteresseerd in deze individuele bedrijfsbegeleiding, dan kan u terecht bij de erkende praktijkcentra van uw provincie of bij de partners van het CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt). 

De partners van CCBT staan borg voor een advies dat afgestemd is op de biologische bedrijfsvoering en kunnen via deze dienstverlening ook eventuele vastgestelde knelpunten binnen de mestwetgeving, specifiek voor de biologische bedrijfsvoering, direct terugkoppelen met CVBB, de sectororganisaties of het beleid.

CONTACT

AKKERBOUW, GROENTEN, VOEDERTEELTEN: 
Inagro vzw, Lieven Delanote,
lieven.delanote@inagro.be
TEL 051/273250

BESCHUTTE TEELTEN:
PCG, Justine Dewitte, 
justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be
TEL 09/3818686

KLEINFRUIT:
PPK ‘Pamel’, Yves Hendrickx, 
proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
TEL 054/320846

PIT- EN STEENFRUIT:
Pcfruit, Nico Hendrickx,
nico.hendrickx@pcfruit.be,
TEL 011/697155

 

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

De oprichting van het CVBB kadert binnen het flankerend beleid MAP4 van de Vlaamse Overheid. Het centrum heeft als doel om de land- en tuinbouwers te begeleiden bij de toepassing van de nieuwe mestwetgeving.

De taken van het CVBB zijn de volgende:

  • De oprichting, ondersteuning en opvolging van waterkwaliteitsgroepen
  • Deze waterkwaliteitsgroepen hebben als belangrijkste taak de waterkwaliteit van hun MAP-meetpunt te verbeteren en worden per stroombekken georganiseerd.
  • De aanleg van referentiepercelen waarmee de evolutie van nitraten en fosfaten in de bodem wordt gemeten. In dit kader worden ook 40 biologische percelen opgevolgd.
  • De individuele bedrijfsbegeleiding

 

bodemvruchtbaarheid