/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Acht handige teelfiches en adressengids voor de biologische groenteteelt

In het kader van het Interreg-project Vetabio werden acht teeltfiches met praktische informatie omtrent onkruid- en plaagbeheersing in de biologische teelt samengesteld. Deze brochures zijn digitaal beschikbaar op de website www.inagro.be/publicaties.

Daarnaast werd ook een adressengids samengesteld van de biologische groentetelers in het grensgebied Vlaanderen-Wallonië-Noord-Frankrijk. Biologische telers zullen een gedrukte versie van al deze brochures toegestuurd krijgen. Andere geïnteresseerden kunnen de brochures digitaal raadplegen of kunnen de brochures bestellen via info.bio@inagro.be

(Bekijk hier het artikel in pdf)

Overzicht 2010 biologische groentetelers Nord Pas de Calais – Vlaanderen – Wallonië

In deze brochure geven we een overzicht van alle telers in het Interreg-gebied. Het betreft de telers van West- en Oost-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonië. Per teler vind je contactgegevens, bedrijfsareaal, belangrijkste teelten en of de afzet verloopt via thuisverkoop, korte of lange keten. Deze gids moet het mogelijk maken telers met elkaar in contact te brengen met dezelfde bedrijfsvoering, teelten of interesse.

 

Netten en afdekkingsmaterialen 

Deze brochure bevat een overzicht van de verschillende soorten netten die op de markt zijn met hun belangrijkste eigenschappen en waarvoor ze kunnen worden ingezet. Tot slot wordt in de brochure ook ingegaan op het onderhoud, opbergen en bewaren van netten. 

 

Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing blijft op de meeste biologische bedrijven een belangrijk aandachtspunt. In deze brochure worden een aantal strategieën voor onkruidbeheersing in verschillende teelten toegelicht. Een eerste aspect is de onkruidbeheersing onder koepels die braak liggen in de zomer. Verder worden strategieën voor een goede onkruidbeheersing in wortelen, kolen en prei toegelicht.

 

Thermische onkruidbestrijding

Thermische onkruidbestrijding of branden is een vaak toegepaste en efficiënte manier om kiemend onkruid te vernietigen. In deze brochure worden de mogelijkheden van branden uitgelegd. Daarnaast is er ook aandacht voor materiaalkeuze en een overzicht van de belangrijkste verdelers. 

 

Plaagbeheersing in koolgewassen

Maden van koolvlieg en rupsen van diverse vlinders zijn de belangrijkste schadeverwekkers in de biologische koolteelt. Vermijden of beperken van schade door koolvlieg en rupsen vraagt de nodige aandacht tijdens de teelt. Andere insectenplagen zoals aardvlooien en bladluizen richten vooral in specifieke gevallen schade aan. Deze teeltfiche geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de plaagbeheersing in koolgewassen. 

 

Plantenopkweek en gewasbescherming in prei

De opkweek van biologische preiplanten is een zeer delicate zaak. Alleen al de kostprijs van het zaaizaad maakt dat er zorgzaam met het plantbed moet worden omgegaan. In deze brochure geven we een overzicht van de verschillende strategieën die mogelijk zijn voor wie zelf planten wil kweken. De onkruidbestrijding staat steeds centraal. Verder wordt in deze brochure aandacht besteed aan de meest voorkomende ziekten en plagen in prei en hoe deze kunnen worden aangepakt in de biologische teelt.

 

Bestrijding van slakken

Deze teeltfiche geeft een beschrijving van de twee meest voorkomende naaktslakken die schade aanrichten in de landbouw. Verder kom je meer te weten over de factoren die hun ontwikkeling beïnvloeden en welke maatregelen er kunnen genomen worden om de slakkenpopulatie in te dijken.

 

Bestrijding van valse meeldauw in uien

Deze teeltfiche geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen om valse meeldauw tegen te gaan in de biologische uienteelt.

 

Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer

In deze brochure worden de belangrijkste factoren die de bodemactiviteit beïnvloeden beschreven. Je krijgt een overzicht van hoe je hierop met een goed bodembeheer kan inspelen om een maximale bodemvruchtbaarheid te bekomen. 

 

Deze fiches werden opgemaakt in het kader van het project Vetabio, dat werd gerealiseerd binnen het Interreg-IV-project Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen. Met de financiële steun van de Europese Unie (EFRO) en de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. (klik hier voor het artikel met figuren en logo's)


 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid