/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bodem doet meer dan mest in biologische prei

Eén van de basisprincipes van biologische landbouw is een gesloten nutriëntenkringloop en een grondgebonden landbouw: bodemvruchtbaarheid en bodemleven moeten het resultaat zijn van vruchtwisseling, groenbemesting en toepassing van dierlijke mest, afkomstig van biologische productie. Alle biologische mest wordt afgezet op biologische percelen. Biologische percelen worden idealiter bemest met biologische mest. Om inzicht te krijgen in de teelttechnische mogelijkheden van verschillende bemestingsvormen legde Inagro een bemestingsproef aan in prei. Verschillende soorten organische bemesting op basis van biologische kippenmest en biologische geitenstalmest, al dan niet gecomposteerd, werden vergeleken. 

De resultaten van deze proef werden reeds voorgesteld tijdens de studiedag ‘Bio, bodem en bemesting’ die doorging eind februari op het ILVO in Merelbeke. 

In dit artikel geven we graag een uitgebreide bespreking van de proefresultaten mee. 

 

Meer info?
Annelies Beeckman (Inagro Afdeling biologische productie)
Tel: +32 (0)51 27 32 51 
E-mail: annelies.beeckman@inagro.be 

groenten
bodemvruchtbaarheid