/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europees onderzoeksproject biologisch melkvee

Het voorbije jaar hebben onderzoekers van het ILVO een tiental biologische melkveebedrijven (koeien en geiten) in Vlaanderen en Nederland bezocht om een beeld te krijgen op de duurzaamheidsaspecten op elk bedrijf. Dit gebeurde in het kader van het Europese project SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying). Aan de hand van deze eerste kijk zal er tijdens een traject van verschillende workshops samen met de landbouwers verder gewerkt worden. Een eerste doelstelling is het identificeren van noden naar onderzoek binnen de biologische en low-input melkveesector. Daarna zal dit onderzoek uitvoering krijgen in partnerlanden en zullen de uiteindelijke resultaten bruikbaar gemaakt worden voor de deelnemende bedrijven.

In totaal zijn 25 instellingen en organisaties (onderzoeksinstellingen, landbouwcoöperatieven, consumentenorganisaties, adviesorganen, en private ondernemingen) uit tien verschillende landen bij het SOLID project betrokken, dat vanaf april 2011 loopt voor een duur van vijf jaar. Het project wordt gecoördineerd door het Instituut voor Biologische, Ecologische en Plattelandswetenschappen aan de Universiteit van Aberystwyth in het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen zijn ILVO – eenheid Landbouw en Maatschappij, Wim Govaerts & co en Universiteit Gent - vakgroep landbouweconomie als partners betrokken.

Het project streeft er naar om de technische prestaties en de economische competitiviteit van biologische en ‘low input’ melkveesystemen in Europa te aan te scherpen, en ondertussen ook hun potentieel tot het leveren van ecologische diensten en het bevorderen van biodiversiteit te optimaliseren. Centraal staat een gecoördineerde, participatieve benadering van het onderzoek, waarbij alle belanghebbenden (biologische en low inputboeren, landbouwverenigingen, adviseurs, procesbegeleiders) actief bij het project worden betrokken, en dit van bij het prille begin. Landbouwers worden betrokken bij het bepalen van noden naar onderzoek, en innovatieve ideeën zullen worden getest of gecontroleerd op commerciële landbouwbedrijven. Parallel zal er ook onderzoek worden uitgevoerd aan onderzoeksinstituten, o.a. rond de ontwikkeling van beslissingsondersteunende modellen en naar mogelijkheden van aangepaste voeder- en dierrassen. 

De resultaten van zowel onderzoeksinstituten als landbouwbedrijven zullen landbouwers helpen bij het kiezen van het soort ras en de voederstrategie, met het oog op het behouden van productiviteit en het verbeteren van de gezondheid en welzijn van dieren, terwijl ook de marktvereisten voor melk van hoge kwaliteit zullen worden gehaald. Vorderingen en resultaten van het project kunnen worden opgevolgd via de project website (www.solidairy.eu). Resultaten zullen ook worden gepresenteerd op samenkomsten van belanghebbenden, alsook op wetenschappelijke samenkomsten tijdens de loop van het project.

Contactpersonen bij ILVO – eenheid landbouw en maatschappij: Fleur.Marchand@ilvo.vlaanderen.be en Lies.Debruyne@ilvo.vlaanderen.be 

 
herkauwers