/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mei2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Onkruidbeheersing in koepel het jaar rond noodzakelijk

Uit enquêtes die bij biotuinders werden afgenomen blijkt onkruidbeheersing een item waar vooralsnog onderzoek voor nodig is. Tijdens de zomermaanden liggen vele koepels enkele maanden leeg omdat de meeste teelten op dat ogenblik in open lucht beschikbaar zijn. Toch is het belangrijk om op dat ogenblik de onkruiddruk te beheersen en het bodemleven te stimuleren.

Aan de hand van verschillende onkruidbeheersingstechnieken werd nagegaan welke het meest geschikt is; dit gevolgd door een veldslateelt tijdens het najaar waarbij ook hier verschillende teeltmethodes gehanteerd werden.

Lees hier het verslag.


Rassenproef bio winterprei: Kenton en Natan overleven vorst

Een goed preiras voor de biologische teelt voor oogst in volle winter haalt zijn opbrengst in het late najaar en is voldoende slijtvast om gedurende de wintermaanden en in sterk uiteenlopende weersomstandigheden stand te houden. Een goede weerstand tegen vorst maakt hier inherent deel van uit. De voorbije jaren kwam Kenton (Nunhems) steeds naar voor als beste ras.

Lees hier het verslag van de rassenproef van Inagro.


Grootschalige wetenschappelijke smaaktest (bio)aardbeien

Over smaken en kleuren valt te discussiëren. Of toch niet?
Is er een aardbeisoort die er met kop en schouders bovenuit steekt en manifest de allerlekkerste is?
Tijdens de Bioweek kan het publiek dit wetenschappelijk testen in de Diestsestraat, de winkelstraat van Leuven. Lees meer...


Europees onderzoeksproject biologisch melkvee

Het voorbije jaar hebben onderzoekers van het ILVO een tiental biologische melkveebedrijven (koeien en geiten) in Vlaanderen en Nederland bezocht om een beeld te krijgen op de duurzaamheidsaspecten op elk bedrijf. Dit gebeurde in het kader van het Europese project SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying). Lees hier meer over het project.


’Vraag en aanbod’ op www.inagro.be

De rubriek ‘vraag en aanbod’ op www.inagro.be biedt u een forum voor al uw zoekertjes en aanbiedingen.

Huidig aanbod: bio vaarskalveren en drachtige vaarzen van roodbonte dubbeldoelrunderen, biologische geitenlammeren, ebra-handzaaimachine, bio geitenstalmest, runderstalmest, bio-rogge en luzernestro, grasklaver, voederbieten,...


Enquête: agro-ecologische innovatie in kaart

Dit is uw kans! ARC 2020, TP Organics en de IFOAM EU-Groep werken nu samen om agro-ecologische innovatie in Europa in kaart te brengen. Ze hebben een enquête opgesteld die u online kan invullen.

De deadline is 1 juni 2012. Het zal zeker niet meer dan 30 min. van uw tijd vragen om de enquête in te vullen. Indien u nog  vragen hebt, contacteer dan agro-eco.innovation@tporganics.eu


Nieuwe brochure 'Blonde d'Aquitaine'

Eind jaren 1990 was er vraag van de Vlaamse rundveehouders, naar informatie over uitbating en management van Blonde d’ Aquitaine binnen de Vlaamse productieomstandigheden. Om hier aan tegemoet te komen, richtte het Departement Landbouw en Visserij een demonstratieproef Franse vleesrassen in. De zoötechnische resultaten van de opvolging van 9 bedrijven, zijn nu gebundeld in een gratis te verkrijgen ‘Brochure nr. 66: Blonde d’ Aquitaine – resultaten van een demonstratieproef’.  


Geïnteresseerd in niet-kerende grondbewerking?

Het praktijknetwerk NKG in Nederland heeft een website met allerlei informatie. U kan er zich ook inschrijven voor de gratis nieuwsbrief. http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/


AGENDA

23 MEI - Studiedag ILVO: Biodiversiteit en landbouw: een duurzame relatie?

24 MEI - Graslanddemo 2012

29 MEI - Proefveldbezoek PPK

30 MEI - Slotevenement BodemBreed

9 JUNI - DEMO-namiddag plantmachines koolgewassen en prei *gewijzigde datum*

9 JUNI - Innovatief & bio: kort bedrijfsbezoek

9 JUNI - Grootschalige én wetenschappelijke smaaktest (bio)aardbeien

12 JUNI - Bedrijfsbezoek Damien en Guy Depraetere

20 JUNI - Open velddag proefbedrijf biologische landbouw

27 JUNI - Proefveldbezoek PIBO campus vzw

29 JUNI - Studieavond en proefveldbezoek PCG

6 JULI - Bedrijfsbezoeken biologische kruiden