/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Planten beschermen tegen koolvlieg

De eerste koolvliegen zijn al terug actief, hoewel het koude weer hun activiteit momenteel wel vertraagt. Om plantuitval door de maden van de koolvlieg te voorkomen, moeten koolplanten al voor het uitplanten beschermd worden. Biologische telers hebben hiervoor twee opties: afdekken of een plantbakbehandeling met Spinosad. 

Zowel een vliesdoek, klimaatnet als insectengaas schermen koolvliegen af. Dek na het planten onmiddellijk af en stel dit niet uit tot de dag nadien. Dek ook voor het planten de plantbakken reeds af om eiafleg op de persblokken of trays te vermijden. Hou bij de keuze van welk type doek of net dat u wilt gebruiken, ook rekening met de duurzaamheid, de kostprijs en de bruikbaarheid in andere teelten op uw bedrijf. Een klimaatnet is meer lucht- en lichtdoorlatend, is sterker en gaat langer mee. Voorbeelden hiervan zijn de Howicover van Howitec Netting (www.howitec.nl) en het klimaatnet van Duranet (www.duranet.be). Dit net kan u ook langer laten liggen dan de 4 weken die minimaal nodig is voor bescherming tegen koolvlieg. Een vliesdoek gaat er na 3 à 4 weken best definitief af. In de meeste regio’s moet hierna de teelt verder worden afgedekt met een duivennet.

Als u voor het planten Spinosad toedient op de perspotten of trays, volstaat in het veld enkel een bescherming met duivennet (of andere vogelafweermethoden). Naast het geconcentreerde handelsproduct Tracer zijn er intussen nog een aantal andere formuleringen erkend: zie hiervoor www.fytoweb.be. Spinosad werkt bij deze toepassing 4 tot 6 weken tegen maden van koolvlieg en tevens tegen andere beschadigers zoals jonge rupsen. 

Als alternatief voor Spinosad wordt het gebruik van entomopathogene aaltjes uitgetest in een vierjarig onderzoeksproject onder leiding van ILVO. Het project ‘Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van entomopathogene nematoden als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in de Vlaamse groenteteelt’ loopt van 2009 tot 2012 met financiële steun van het IWT. Inagro voert als projectpartner sedert 2010 proeven uit met Steinernema aaltjes, o.a. als bodemtoepassing tegen maden van koolvlieg. Zowel Koppert als Biobest produceren deze aaltjes en ondersteunen mee het onderzoek. Voorafgaande potproeven met koolplanten in een serre toonden aan dat een aangietbehandeling met Steinernema feltiae de schade veroorzaakt door koolvlieg significant kan verminderen. Enkele veldexperimenten in 2011 bevestigen dit, maar een verdere verbetering van de toepassing is nodig om resultaten te behalen die relevant zijn voor de praktijk. In het vervolg van het veldonderzoek dit jaar wordt gefocust op het optimaliseren van de toepassingsmethode en de timing van de behandeling.

 

Meer info?

Femke Temmerman, Inagro Afdeling biologische productie
Tel. 051/27 32 51 of femke.temmerman@inagro.be 

 
bestanden: 
groenten