/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Beheersing van plagen in de biologische groenteteelt

Naast teeltgebonden plagen zoals wortelvlieg behoren ook enkele ‘polyfage’, niet waardplantspecifieke plagen tot de probleemplagen in de biologische groenteteelt. Emelten, aardrupsen en bonenvlieg zijn zo’n polyfage probleemplagen die verschillende gewassen kunnen aantasten. De mate waarin ze voorkomen en schade aanrichten is sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie (teelten, teeltrotatie en bedrijfsomgeving). Op een aantal biologische bedrijven zorgen ze ieder jaar voor een matige tot aanzienlijke opbrengstderving in diverse gewassen. In de gangbare teelt zijn er weinig of geen problemen met emelten, aardrupsen of bonenvlieg omdat de gewassen meestal een chemische bescherming krijgen via het zaad of bij het planten. Uitgaande van de kennis rond de levenscyclus van deze plagen legde Inagro in 2010 en 2011 enkele proeven op biologische bedrijven aan om nieuwe beheersmethoden uit te testen of om te kijken hoe bekende methoden optimaal kunnen worden toegepast. 

Lees het samenvattend verslag van dit project hier.

Meer info?
Femke Temmerman, Inagro Afdeling biologische productie
TEL +32 (0)51 27 32 51 
femke.temmerman@inagro.be

groenten