/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - apr2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Biowitloof: substraat versus zuiver water

Vandaag wordt het forceren van biowitloof op water in Vlaanderen toegelaten, maar enkel indien er geen nutriënten aan worden toegevoegd. Inagro deed een proef waarin het forceren in substraat en in zuiver water vergeleken werd. Lees hier het verslag.


Bio beschutte telers oogsten belangstelling!

Op donderdag 29 maart konden enkele biotelers, gangbare telers en omschakelaars een kijkje nemen bij twee biologische tuinders, gespecialiseerd in het telen van groenten onder glas.
Lees het verslag hier


Waar vind ik een goede mechanische handzaaimachine?

In het kader van het VETABIO-project probeerde Inagro de EBRA handzaaimachine uit. Dit is een robuuste handzaaimachine met verschillende zaadschijven die een precisiezaai mogelijk maakt. Lees meer...


Rodweeder bevestigt eerste indrukken

Vorig jaar demonstreerde Inagro de Rodweeder in primeur in Vlaanderen tijdens de open velddag van het proefbedrijf biologische landbouw. De eenvoud van het toestel en het principe maakten indruk. Een cultivator is op veel bedrijven beschikbaar. De rodweeder vergt slechts een kleine investering en wat knutselwerk en ligt bijgevolg voor een ieder binnen het bereik. Lees meer...


www.onkruideruit.be brengt loonwerkers voor mechanische onkruidbestrijding in beeld

In het voorjaar krijgt Inagro vaak vragen van boeren die op zoek zijn naar een loonwerker met mechanische onkruidbestrijding. Om hieraan tegemoet lanceerde PCBT 5 jaar terug de online databank www.onkruideruit.be. Deze databank kende de voorbije twee jaar een sluimerend bestaan. Dit jaar wil Inagro ze terug van onder het stof halen. Lees meer...


Kenniscirkel Boer & Natuur: verslag studienamiddag bodembiodiversiteit

Op 15 maart werd binnen het project ‘Kenniscirkel Boer&Natuur’ een studienamiddag georganiseerd rond bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit. Enkele sprekers van Inagro en IlVO leverden interessante bijdragen. Het uitgebreide verslag kan u hier terugvinden. Lees meer...


Schrijf in op waarschuwingsberichten aardappelplaag

Het aardappelseizoen 2013 begint zeer koud. Sommige telers hebben geplant in goede bodemomstandigheden. Andere wachten tot de bodem warmer is en laten hun aardappelen wat langer voorkiemen. Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw inschrijven op de waarschuwingsberichten ‘biologische aardappelteelt’ van PCA i.s.m. Inagro. Lees meer...


Planten beschermen tegen koolvlieg

De eerste koolvliegen zijn al terug actief, hoewel het koude weer hun activiteit momenteel wel vertraagt. Om plantuitval door de maden van de koolvlieg te voorkomen, moeten koolplanten al voor het uitplanten beschermd worden. Biologische telers hebben hiervoor twee opties: afdekken of een plantbakbehandeling met Spinosad. Lees meer...


Beredeneerde bemesting bij tomaat

Bemesting is sinds de hervorming van het MAP opnieuw een hot item. De biologische sector typeert zich door het gebruik van traagwerkende organische meststofen. De tuinders met bio beschutte teelten stellen zich de vraag of er enigszins verschillen zijn bij verschillende aard en verschillende soorten bemesting. PCG deed een demoproef, teelt bio trostomaat, in twee kleinere afdelingen. Lees meer...


Seizoensmatig vast rijspoor en stikstofbemesting bij biologische aardappelen

Nederlands onderzoek uitgevoerd door PPO in biologische aardappelen heeft aangetoond dat voldoende stikstof in het begin het seizoen bijdraagt aan een goede en vroege oogst. Dit is belangrijk in jaren met een vroege ontwikkeling van Phytophthora infestans. Deze stelling staat lijnrecht tegen de traditionele aanname dat biologische aardappelen best niet te hevig worden bemest. Lees meer...


’Vraag en aanbod’ op www.inagro.be

Het winterseizoen is reeds een eind gevorderd. Nog ruwvoeder over of te kort? Nog granen of stro nodig of te koop? De teeltplannen voor 2012 zijn in volle ontwikkeling. Wil u voedergewassen in uw teeltplan opnemen en zoekt u een afnemer? Of zoekt u andersom een teler die een en ander voor u kan telen? Nog biologische mest over of nodig voor dit seizoen? Heeft u nog een schoffelmachine in de schuur staan die weg moet? Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ op www.inagro.be u een forum. Lees meer...


Oude brochures PCBT nu ook online op www.inagro.be

PCBT publiceerde de voorbije jaren verschillende brochures met telkens een specifieke focus op een item van de biologische teelt. Deze brochures zijn vanaf heden gratis te downloaden via de website van Inagro. Lees meer...


AGENDA

6 MEI - Opendeurdag PPK

20 JUNI - Open velddag proefbedrijf biologische landbouw

27 JUNI - Proefveldbezoek PIBO Campus vzw

6 JULI - Bedrijfsbezoeken biologische kruiden