/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biowitloof: substraat versus zuiver water

De voorschriften voor de biologische landbouw liggen vast in een Europees lastenboek dat in elke Europese lidstaat hetzelfde is. Toch kunnen interpretatieverschillen leiden tot verwarring en zelfs marktverstoring. Zo werd in Nederland het forceren van biowitloof op water toegelaten, terwijl dit in Vlaanderen tot voor kort niet geaccepteerd werd. Vandaag wordt het forceren op water in Vlaanderen wel toegelaten, maar enkel indien er geen nutriënten aan worden toegevoegd. Op het water kan dan ook een extra staal geanalyseerd worden, waaruit kan afgeleid worden dat het effectief om zuiver water gaat, zonder toevoeging van nutriënten.

Inagro deed een proef waarin het forceren in substraat en in zuiver water vergeleken werd. Lees hier het verslag.

Meer info?
Lieven Delanote, Inagro Afdeling Biologische productie
TEL 051/27 32 50
lieven.delanote@inagro.be
 

groenten