/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Schrijf in op waarschuwingsberichten aardappelplaag

Het aardappelseizoen 2012 begint zeer koud. Sommige telers hebben geplant in goede bodemomstandigheden. Andere wachten tot de bodem warmer is en laten hun aardappelen wat langer voorkiemen. 

Op korte termijn vergt de onkruidbestrijding de aandacht. Aardappelplaag of  Phytopthora infestans is en blijft nietttemin de belangrijkste teelttechnische risicofactor in de biologische aardappelteelt. 2010 en 2011 waren twee bijzonder gunstige jaren met weinig aardappelplaag. Het is onzeker of dit zich in 2012 herhaalt. Tegelijk zien we dat de handel vasthoudt aan eerder gevoelige variëteiten. In deze context blijft de inzet van koper een belangrijke factor inzake teeltzekerheid. Alternatieve biologische middelen met goede effectiviteit zijn op dit moment niet beschikbaar.

De waarschuwingsberichten ‘biologische aardappelteelt’ van PCA i.s.m. Inagro zijn al enkele jaren een vaste waarde voor de Vlaamse biologische aardappeltelers. Deze zijn vooral gericht op een efficiënte en optimale inzet van koper en houden rekening met een hogere plaagtolerantie van de biologische rassen. Ad hoc wordt ook ander teeltadvies (vb. beheersing coloradokever) meegeven. De adviezen houden tegelijk rekening met de maximale hoeveelheid van 6 kg kopermetaal / ha die het lastenboek biologische landbouw voorschrijft. 

Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op deze adviesdienst inschrijven. De berichten worden enkel per mail en niet langer per fax verspreid.

  • Beperkt abonnement: hiermee ontvangt u in 2012 op regelmatige basis een waarschuwingsbericht met een gepast biologisch advies. Ad hoc wordt ingegaan op andere actualiteiten (vb. doorwas, loofdoding,…). De kostprijs hiertoe bedraagt 53,5 €.
  • Gewoon abonnement: Hiermee bent u volwaardig lid van PCA en ontvangt u alle berichtgeving die vanuit PCA aan zijn leden wordt verstuurd. In surplus ontvangt u het waarschuwingsbericht biologische teelt. De kostprijs hiertoe bedraagt 80 €.
  • Telers die reeds lid zijn van PCA, kunnen zich zonder meerkost aanmelden voor het waarschuwingsbericht biologische teelt. Aanmelden bij Lieven Delanote is wel noodzakelijk.

Inschrijven kan door het verschuldigde bedrag te storten op rekening van Inagro 068-0348-300-97 met vermelding ‘bio waarschuwingsbericht aardappel’. Wil tegelijk uw adresgegevens, e-mailadres en de rassen die u teelt doorsturen naar Lieven Delanote.

Meer info: Lieven Delanote, Inagro, TEL 051/27 32 50, fax 051/24 00 20, e-mail: lieven.delanote@inagro.be.

 
akkerbouw