/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mrt2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Vorstschade bij aardbeien

De eerste zonnestralen zorgen voor lentekriebels. De natuur ontwaakt en de land- of tuinbouwer is niet meer van het veld te houden. Tussen al deze voorjaarsdrukte is het nodig om nog even terug te blikken op de eerste veertien dagen van de maand februari. 

De afgelopen weken controleerde PPK 'Pamel' op verschillende bedrijven verschillende aanplantingen op vorstschade. Klik hier voor meer informatie en foto's.


Hoe komen wintergewassen uit de vorst?

De koudeprik begin februari 2012 kwam onverwacht hard aan. Tot eind januari stonden veel herfstgewassen er nog ongeschonden bij. Eind februari laat een geheel andere aanblik. Een uniform beeld voor gans Vlaanderen is moeilijk op te maken. Zelfs op korte afstand zijn de verschillen soms groot.

Lees hier de bevindingen van Inagro in prei en triticale.


Biodiversiteit, een troef voor onze cultuurgewassen op de markt!

Als afsluiting van het demoproject ‘Genetische diversiteit in groentegewassen in actie’ werd op 12 januari 2012 een infonamiddag georganiseerd rond het vermarkten van lokale streekrassen of telerselecties. 
Lees het verslag hier


Mogelijkheden voor biologische kippenmest in graan?

Met het oog op het sluiten van de nutriëntenkringloop binnen de biologische landbouw werden vorig jaar bemestingsproeven aangelegd in verschillende teelten. In triticale werd een voorjaarsbemesting met kippenmest, kippenmestcompost, runderstalmest of organische korrelmeststof vergeleken met runderdrijfmest.

Lees hier het verslag van Inagro.


Stand van zaken bioserres PCG

De proefplanning van het PCG voor 2012 werd ingevuld door de sector en is reeds een tijdje geleden van start gegaan.

Er loopt een rassen- en onderstamonderzoek in paprika, een rassenproef kleine types tomaat en coeur de boeuf, een bemestingsproef in komkommer en een rassenproef in spinazie.

Hierbij een kort overzicht van de proeven die op dit ogenblik lopende zijn.


Organische handelsmeststoffen lonen, maar verschillen onderling weinig

In de biologische landbouw kunnen groenten worden bijbemest met organische handelsmeststoffen. Hiervan zijn verschillende commerciële varianten op de markt. Een gelijkaardige vergelijkende proef in bloemkool in 2011 bevestigde de goede werking van deze meststoffen, maar kon geen onderlinge verschillen aantonen.

Lees het verslag hier.


Kansen voor biologische kruiden

In 2011 breidde het Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen haar onderzoek uit naar de teelt van (biologische) kruiden. Beetje bij beetje krijgen ook de proefplannen voor dit jaar vorm, zowel op locatie als op het Proefcentrum. Ook de afzetmogelijkheden voor biologische kruiden werden onderzocht in samenwerking met Bio zoekt Keten.

Lees er alles over in dit artikel.


Landbouwbeurs Tech’n Bio: het Agribex van de biologische landbouw

Begin september 2011 ging in Valence de landbouwbeurs Tech’n Bio door. Tijdens deze landbouwbeurs die volledig gericht is op de biologische landbouw waren er een uitgebreid aantal informatiestands, demonstraties van een zeer uitgebreid gamma ma-chines en doorlopend lezingen te volgen. We gingen er met een ploeg van 13 Vlaamse biologische landbouwers en evenveel Waalse collega’s onze biologische horizon verruimen. Lees hier het verslag!


Rassenproef knolselder 2011: kleine nuances kunnen het verschil maken

De rassenkeuze voor knolselder in de biologische teelt loopt op vandaag gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en weerstand tegen bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. Kan dit een afwijkende rassenkeuze rechtvaardigen?

Lees hier het verslag van de rassenproef.


Bio vraagt meer van rassen spruitkool

Er zijn geen biologische fungiciden beschikbaar met een goede werkzaamheid tegen de courante ziekten in spruitkool. Voor de biologische teelt zijn daarom rassen nodig met een goede weerbaarheid. Inagro onderzocht in hoeverre de gangbare rassen voldoen.

Lees hier het verslag van de rassenproef.


Verslag studiedag 'Bio, bodem & bemesting'

Op 29 februari organiseerde BioForum Vlaanderen i.s.m. ILVO, Inagro vzw, Ugent en CCBT een studiedag waar de resultaten van het project 'Optimale aanwending van biologische mest' werden voorgesteld. Lees hier het verslag en bekijk hier de presentaties.


Rijenbemesting met drijfmest

Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen zal de volgende 2 jaar een demonstratieproject uitvoeren om de bemesting in maïs verder te verfijnen. De techniek van rijenbemesting met drijfmest wordt voor het eerst in Vlaanderen toegepast. Lees hier de aankondiging van het project.


’Vraag en aanbod’ ook op www.inagro.be

Het winterseizoen is reeds een eind gevorderd. Nog ruwvoeder over of te kort ? Nog granen of stro nodig of te koop? De teeltplannen voor 2012 zijn in volle ontwikkeling. Wilt u voedergewassen in uw teeltplan opnemen en zoekt u een afnemer? Of zoekt u andersom een teler die een en ander voor u kan telen? Nog biologische mest over of nodig voor dit seizoen? Heeft u nog een schoffelmachine in de schuur staan die weg moet? Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ op www.inagro.be u een forum. Klik hier voor het actuele aanbod.


AGENDA

21 MRT - Bedrijfsbezoek Molens Dedobbeleer

29 MRT - Bedrijfsbezoeken biologische beschutte teelten

6 MEI - Opendeurdag PPK 'Pamel'