/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bloemenzaden voor natuurlijke vijanden

Er zijn veel verschillende insectenfamilies en –soorten die andere, schadelijke insecten opeten of parasiteren. Lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen kunnen gedurende hun leven honderden bladluizen verorberen. Roofwantsen leven van bladluizen, onvolgroeide rupsen, trips en andere kleine insecten. Sluipwespen kunnen gedurende hun leven tot 500 eitjes leggen in of op een specifiek plaaginsect. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. Natuurlijke vijanden kenmerken zich door hun efficiënte zoekgedrag naar prooien of gastheren, hun vaak goed plaagonderdrukkend vermogen en hun goede functionele respons op aanwezigheid van plagen (d.w.z. dat ze bij verhoogde plaagdruk lokaal in aantal toenemen). Ze zijn dan ook belangrijke bondgenoten van biologische telers om plagen onder controle te houden. 

Meer info in dit artikel!

Gezamenlijke bestelling bloemenmengsels
Inagro biedt u ook dit jaar de mogelijkheid om via een gezamenlijke bestelling zaden aan te kopen van een zowel een eenjarig als meerjarig bloemenmengsel. De soorten in deze mengsels zijn in eerste instantie gericht op geschiktheid en aantrekkelijkheid voor verschillende groepen natuurlijke vijanden, maar een aantal soorten zijn ook goed voor bestuivers:
 
Soorten eenjarig bloemenmengsel:
Fagopyrum esculentum (boekweit), Centaurea cyanus (korenbloem), Glebionis segetum (gele ganzebloem), Papaver rhoeas (klaproos), Coriandrum sativum (koriander), Foeniculum vulgare (venkel), Vicia sativa (voederwikke), Helianthus annuus (zonnebloem) 
De aanbevolen zaaidichtheid van dit mengsel is 35 kg/ha.
 
Soorten meerjarig bloemenmengsel:
Eenjarigen: Centaurea cyanus (korenbloem), Glebionis segetum (gele ganzebloem), Papaver rhoeas (klaproos); Meerjarigen: Foeniculum vulgare (venkel), Achillea millefolium (duizendblad), Leucanthemum vulgare (wilde margriet), Lotus corniculatus (rolklaver), Malva moschata (muskuskaasjeskruid), Daucus carota (wilde peen), Pastinaca sativa (pastinaak), Silene latifolia (avondkoekoeksbloem), Centaurea thuilleiri (knoopkruid); Grassen (60%): Festuca rubra, Agrostis tenuis, Poa pratensis 
Dit mengsel kan ingezaaid worden aan een lagere dichtheid, 20 à 25 kg/ha (afhankelijk van zaai in voor- of najaar).
 
Door samenaankoop kunnen wij u het mengsel aanbieden tegen de meest gunstige prijs. De kostprijs voor het eenjarig mengsel wordt geschat op ongeveer 20 euro/kg en voor het meerjarig mengsel op ongeveer 50 euro/kg. 
 
Bestellen kan via onderstaande contactgegevens tot en met 1 maart. Geef naast de benodigde hoeveelheid zaad ook uw gegevens door voor facturatie. 
 
 
Meer info/bestellen bij: 
Femke Temmerman, PCBT  - Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke - tel. 051/27 32 51 - fax 051/24 00 20  - 
 
biodiversiteit