/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Kijk ook tussendoor eens op onze website, want de komende weken zullen nog meer rassenproeven verschijnen.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Studiedag 'Bio, bodem en bemesting'

Op 29 februari organiseert BioForum i.s.m. Inagro, ILVO Plant, Universiteit Gent en CCBT de studiedag 'Bio, bodem en bemesting'.
De toepassing van dierlijke mest en/of ander organisch materiaal is cruciaal voor een goede bodemvruchtbaarheid en nutriëntenvoorziening in de biologisch landbouw. De stikstofaanvoer wordt gelimiteerd door de bemestingsnormen die zowel het lastenboek voor biologische landbouw als het mestdecreet voorschrijven. De biologische veehouderij is in beginsel grondverbonden.
Op deze studiedag worden handvaten aangereikt voor een optimaal gebruik van biologische dierlijke mest. 

Praktische info kan u hier terugvinden.


Rassenproef zomertarwe 2011: bakkwaliteit maakt het verschil

Zomertarwe is na triticale het belangrijkste biologische graangewas in Vlaanderen. In een vergelijkende rassenproef werd het verschil vooral gemaakt in de bakkwaliteit. Zomertriticale gaat minstens mee met de betere zomertarwes voor wat betreft opbrengst en gewasontwikkeling.

Lees hier het verslag van de rassenproef van Inagro.


Voorjaarsteelt chinese kool in koepel: Manoko blijft topper

Chinese kool is geen makkelijke teelt voor een biologische tuinder. Vooral het oogstmoment is cruciaal. Daarbijkomend is chinese kool een minder gekende groente,waardoor slechts een beperkt aantal middelen herkend zijn en waarbij de eigenschappen van de rassen nog niet zo duidelijk gedemonstreerd werden. Om die redenen werd een rassenproef tijdens het voorjaar in koepel aangelegd.

Lees het verslag van PCG hier.


Bloemenzaden voor natuurlijke vijanden

Inagro biedt u ook dit jaar de mogelijkheid om via een gezamenlijke bestelling zaden aan te kopen van een zowel een eenjarig als meerjarig bloemenmengsel. De soorten in deze mengsels zijn in eerste instantie gericht op geschiktheid en aantrekkelijkheid voor verschillende groepen natuurlijke vijanden, maar een aantal soorten zijn ook goed voor bestuivers.

Bestellen kan tot en met 1 maart. Klik hier voor de info.


Rassenproef zomerveldboon 2011: goede opbrengsten ondanks hindernissen

Veldbonen vormen een ondergewaardeerde bron van eiwit in het rantsoen van herkauwers. Ook eenmagigen of kippen kunnen met veldbonen overweg mits rekening wordt gehouden met anti-nutritionele factoren. De teelt van veldbonen wordt over het algemeen als goed haalbaar ervaren. Inagro (Beitem) en PIBO (Tongeren) legden elk een rassenproef aan om de geschiktheid van de beschikbare rassen onder biologische teeltomstandigheden na te gaan. In 1 object werd de combinatie van veldbonen met zomertriticale uitgetest.

Lees het verslag hier.


Rassen pompoen 2011: allemaal een maatje kleiner

Kleine oranje pompoenen benoemen we vaak met ‘Hokkaido’s’ of ‘Uchiki kuri’. Deze nemen een vrij belangrijk marktaandeel voor zich in de biologische versmarkt. Verschillende zaadhuizen bieden biologische zaden aan.

Lees het verslag van de rassenproef hier.


Rassenproef zaadvaste preirassen 2012

Inagro zal dit jaar, naast de andere rassenproeven met hybride preirassen, ook een aparte rassencollectie aanleggen met enkel zaadvaste rassen van prei. Naast een 15-tal commercieel aangeboden zaadvaste rassen, zullen ook  telerselecties mee in de proef opgenomen worden. Vermeerder je zelf zaden van een zaadvast preiras en heb je interesse om jouw selectie in een vergelijkende proef met andere zaadvaste rassen te laten beoordelen, klik dan hier voor meer info.


Rassenproeven groenten

In 2011 legde Inagro een rassenproef knolselder en een rassenproef spruitkool aan. De verslagen komen in de loop van februari on line op www.inagro.be en op www.biopraktijk.be. We proberen ook een eerste impressie van de rassenproef winterprei na de vorst mee te geven.

Voor meer info kunt u ook terecht bij Lieven Delanote (051/273250) of Johan Rapol (051/273254).


CCBT-projecten 2011

In november 2011 werden acht CCBT-projecten afgerond. De eindrapporten van deze projecten kan u terugvinden in de onderzoeksdatabank.
Naast het eindrapport schrijven de onderzoekers telkens ook een 'vulgariserend eindverslag', dat de belangrijkste resultaten van het project samenvat in een paar bladzijden.
Enkele van deze vulgariserende eindverslagen zijn reeds beschikbaar, de komende weken zullen de resterende gepubliceerd worden. Klik hier.


'Vraag en aanbod' ook op www.inagro.be

Het winterseizoen is reeds een eind gevorderd. Nog ruwvoeder over of te kort ? Nog granen of stro nodig of te koop ?
Tegelijk wordt de eerste hand gelegd aan het teeltplan voor 2012. Biologische mest over of nodig voor volgend seizoen ? Wil u voedergewassen in uw teeltplan opnemen en zoekt u een afnemer ? Of zoekt u andersom een teler die een en ander voor u kan telen?
Heeft u nog een schoffelmachine in de schuur staan die weg moet?
Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ op www.inagro.be u een forum.


Inagro zoekt landbouwers die interesse hebben voor hennepteelt 2012

Net als vorig jaar wil Inagro graag opnieuw landbouwers aanzetten om hennep te telen. 

Geïnteresseerd? Klik hier!


Open energiedag Enerpedia

Op 2 maart organiseren verschillende praktijkcentra binnen het EFRO-project ‘EnergieBewust Boeren’, het IWT-project ‘Energie als onderdeel van een duurzaam stalconcept’ en het VEA-project ‘Energiek Boeren’ een Open Energiedag. Dit houdt in dat landbouwers een bezoekje kunnen brengen aan andere landbouwers en praktijkcentra om energetisch interessante technieken te gaan bekijken en er meer over te weten te komen. Onder de te bezichtigen technieken zijn ook de houtverbrandingsinstallatie in de loods van de biohoeve in Beitem en de energieopslag via warmtepompen in de bioserre van het PCG. Klik hier voor meer info


AGENDA

22, 29 FEB - Cursus klimaatregeling in kas

29 FEB - Studiedag 'Bio, bodem en bemesting'

1 MRT - Cleantech in de landbouw

2 MRT - Open Energiedag Enerpedia