/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Het goud van de Andes: maak kennis met talrijke wortel- en knolgewassen

Annelien Tack (PCG)

Foto 1: Ulluco (verschillende kleuren)

Op 1 januari 2017 is het Leader-project ‘Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten!’ aangevat in het Leader-gebied Vlaamse Ardennen. Binnen dit project willen we telers laten kennismaken met nieuwe, nog ongekende soorten die potentieel bieden voor onze regio. We moeten nu eenmaal mee evolueren met onze tijd en vernieuwing en innovatie zijn hierbij cruciaal. Niet alleen bij producenten, maar ook bij diverse afzetkanalen wordt voortdurend gezocht naar nieuwe producten die een meerwaarde kunnen betekenen voor het bedrijf. Ook de consument is niet ongevoelig voor nieuwigheden die worden gepromoot in kader van een gezond en gevarieerd voedingspatroon.

Dit jaar worden op het PCG verschillende nieuwe teelten gedemonstreerd aan de sector. Eind april werd een rassendemo yacon aangelegd met 11 variëteiten van verschillende oorsprong. 

Nu de ijsheiligen gepasseerd zijn en de temperatuur buiten stilaan begint toe te nemen staat ook het planten van de bataat op het programma. De ruggen werden al twee weken vooraf aangelegd om een betere opwarming van de bodem te bekomen. Na een eerste rassenscreening in 2016, wordt in 2017 voornamelijk ingezet op teelttechniek. Verschillende objecten zullen vergeleken worden die het belang van het al dan niet gebruiken van zwarte plastiek en T-tape moeten nagaan. Daarnaast wordt de kwaliteit en het opbrengstpotentieel van verschillende soorten plantmateriaal bekeken (naakte stekken, stekken vooraf geworteld in water, vooraf geworteld in trays of in pluggen,…)  en worden opnieuw verscheidene rassen vergeleken. 

Image

Foto 2: Bataat

Hoewel beide teelten voor velen nog steeds onbekend in de oren klinken, merken we dat het belang en de interesse zeker toeneemt. Bovendien blijkt het oorsprongsgebied van deze gewassen nog wel meer dergelijke schatten te bieden. In kader van het Leader-project werd daarom een demotuintje aangelegd op PCG waarin enkele nieuwe, speciale soorten voor onze regio worden gedemonstreerd. Deze zomer zal een bezoek georganiseerd worden voor het grote publiek. In de demotuin kunnen o.a. verschillende soorten oca, ulluco en mashua aangetroffen worden alsook crosne en suikerwortel. 

Image

Foto 3: Oca (verschillende kleuren)

Deze wortel- en knolgewassen kunnen allen zowel rauw als gekookt gegeten worden en hebben wat betreft kleur en vorm een grote verscheidenheid te bieden. Niet alleen voor de teler kunnen deze soorten een aangename afwisseling bieden op het bedrijf, ook voor de afzet (horeca, consument) zorgt wat extra diversificatie voor een nog ruimere variatie op het bord, zowel in kleuren als smaken.

Heb je als teler interesse in één van bovenstaande teelten en/of wil je graag op de hoogte gehouden worden van verder ontwikkelingen binnen het project, geef dan gerust je gegevens door via annelien@pcgroenteteelt.be of 09/331 60 83.

Dit project kwam tot stand via de Leader-financiering Vlaamse Ardennen van de provincie Oost-Vlaanderen.

Image

akkerbouw
groenten
biodiversiteit