/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef zaadvaste preirassen 2012

Het aanbod voor de rassenproeven herfst- en winterprei voor biologische teelt is de laatste jaren geëvolueerd naar een aanbod met bijna uitsluitend hybride rassen. De criteria waarop deze rassen worden beoordeeld zijn voornamelijk gericht op de afzet naar de veiling of de grootdistributie en het behalen van een goed teeltrendement. Zaadvaste rassen scoren hierop algemeen minder goed, maar hebben vaak specifieke eigenschappen waar een kleinere, directe afzetmarkt wel belang aan hecht. Het gebruik van zaadvaste rassen is bovendien voor veel biologische telers van belang voor het behoud van een goede genetische diversiteit. Daarom zal Inagro dit jaar, naast de andere rassenproeven met hybride preirassen, ook een aparte rassencollectie aanleggen met enkel zaadvaste rassen van prei. Naast een 15-tal commercieel aangeboden zaadvaste rassen, willen we ook de mogelijkheid bieden om telerselecties mee in de proef op te nemen. Vermeerder je zelf zaden van een zaadvast preiras en heb je interesse om jouw selectie in een vergelijkende proef met andere zaadvaste rassen te laten beoordelen, laat het ons dan weten.

Contact: Femke Temmerman, tel. 051/27 32 51 of femke.temmerman@inagro.be of Johan Rapol, tel. 051/27 32 54, johan.rapol@inagro.be 

 
groenten
biodiversiteit