/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bio-velddag Proefbedrijf Biologische Landbouw

Wednesday, June 28, 2017 - 17:30

De bio-velddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro biedt een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders.

Tijdens een rondgang door het veld maken we een tussentijdse balans op van de diverse veldproeven en van de bedrijfsvoering op het proefbedrijf. Rassenkeuze in granen en aardappelen, insectenbeheersing in groenten, vaste rijpaden en beheersing van knopkruid zijn enkele actuele thema’s.

Traditioneel sluiten we af met een demonstratie van machines. Dit jaar brengen we precisie-cultivatoren voor ondiepe en volveldse voorjaars- en stoppelbewerkingen in beeld. Deze machines zijn geschikt om groenbemesters mechanisch te vernietigen en kunnen ook ingezet worden om wortelonkruiden aan te pakken.

Locatie: 

Proefbedrijf Biologische Landbouw, Gabriëlstraat 11, 8800 Rumbeke - Beitem

Organisator: 
Inagro Afdeling Bio
Contactgegevens: 

Lieven Delanote, tel. 051/27 32 50,  lieven.delanote@inagro.be