/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Studiedag 'Bio, bodem en bemesting'

Op 29 februari organiseert BioForum i.s.m. Inagro, ILVO Plant, Universiteit Gent en CCBT de studiedag 'Bio, bodem en bemesting'.

De toepassing van dierlijke mest en/of ander organisch materiaal is cruciaal voor een goede bodemvruchtbaarheid en nutriëntenvoorziening in de biologisch landbouw. De stikstofaanvoer wordt gelimiteerd door de bemestingsnormen die zowel het lastenboek voor biologische landbouw als het mestdecreet voorschrijven. De biologische veehouderij is in beginsel grondverbonden.

Op deze studiedag worden handvaten aangereikt voor een optimaal gebruik van biologische dierlijke mest. 

De resultaten voorgesteld op deze studiedag werden o.a. verzameld in het kader van het ADLO-onderzoeksproject “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas”.

Praktische info kan u hier terugvinden.

bodemvruchtbaarheid