/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Netwerkdag rond bio en agro-ecologie in onderwijs zoomt in op leerplannen

Op vrijdag 17 maart vond de tweede netwerkdag plaats over agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit secundair land- en tuinbouwonderwijs. Zo’n 20 leerkrachten uit alle hoeken van Vlaanderen bezochten samen biobedrijf De Kijfelaar in Herentals en gingen in gesprek over hoe agro-ecologische landbouw in hun lessen kan passen. 

De Kijfelaar is een gemengd bedrijf met groenteteelt, akkerbouw, vleesvee en voederproductie. Alle aspecten van het bedrijf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zorgen voor het sluiten van de bedrijfskringloop. Bedrijfsleider Bavo Verwimp kiest bewust voor een niet-klassiek businessmodel dat volledig gebaseerd is op korte ketenverkoop, waarbij hij als producent zelf de prijs bepaalt van zijn product. Bio, lokaal, seizoensgebonden, faire prijzen en smaakvolle producten; dat zijn voor Bavo de basispijlers van het bedrijf. De deelnemers deden heel wat inspiratie op. Niet enkel voor de inhoud van de lessen, maar bijvoorbeeld ook voor het organiseren van de afzet van de schoolboerderij of voor de teelt van veevoeder op het schoolbedrijf zelf in plaats van dit aan te kopen. 

Na de biolunch gaf Geert Van Bever (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) een inleiding over de leerplannen en hoe biolandbouw daarin kan passen. “De termen ‘biolandbouw’ of ‘duurzame landbouw’ komen een heel aantal keer voor in het leerplan, maar je hoeft je zeker niet daartoe te beperken”, aldus Geert. “Biolandbouw is een bedrijfssysteem waarin alles samenhangt, dus ook de relaties tussen thema’s en vakken zijn van belang. Leerkrachten kunnen dat bijvoorbeeld opvangen door samen te werken over vakken heen, in projecten.”

Vanuit de inspiratie die ze tijdens het bedrijfsbezoek opdeden, gingen de leerkrachten aan de slag. Ze dachten samen na over hoe ze een les agro-ecologie concreet kunnen invullen en welke methodieken ze daarvoor best gebruiken. Eén van de vernieuwde ideeën was om het leerplan niet als vertrekpunt te nemen, maar te kiezen voor een bepaalde teelt en het bespreken van het volledige ecologische systeem dat daarrond verweven is. Welke effect heeft het bodemleven op de teelt? Welke inputs heeft de teelt nodig en kunnen we die vinden op het bedrijf? Wat is de beste vermarkting voor deze teelt op dit bedrijf?  Zo worden alle topics van het leerplan geïntegreerd behandeld. 

De deelnemers vonden het een interessante dag en willen samen voort nadenken over welke plaats agro-ecologie en biolandbouw krijgt in het secundair land- en tuinbouw onderwijs. De dag kwam tot stand door een samenwerking van het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het CCBT, Boerenbond, ILVO en Landwijzer.

Meer info?
Els Bonte
Tel: +32 2 552 75 19 
herkauwers
groenten
bodemvruchtbaarheid