/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Controle van zaagwespen in de biologische pitfruitteelt

Tim Beliën, Eva Bangels (pcfruit)

In de bio pitfruitteelt dreigt er een probleem met het wegvallen van Spruzit (pyrethrinen met synergist piperonylbutoxide of kortweg PBO) voor correctiebehandelingen tegen een aantal belangrijke plagen. Pcfruit wil via een aantal veldproeven de potentiële efficiëntie van alternatieve biocompatibele bestrijdingsmiddelen nagaan. Welke middelen (formuleringen) zijn een valabel alternatief, wat is de (minimale) effectieve dosis en optimale timing van inzet/interval tegen probleemplagen? Met deze proeven kan de (uitbreiding van) erkenningen voor alternatieve bestrijdingsmiddelen ondersteund worden.

In de voorbereiding en aanvang van dit project werden knelpunten in de bestrijding van probleemplagen in de biopitfruitteelt met de vakgroep biofruit van Bioforum besproken. 

In 2016 werd de focus gelegd op zaagwespen in appel en peer en op perenbladvlo. Er werden 4 GEP-proeven aangelegd, één tegen appelzaagwesp en perenzaagwesp en twee tegen perenbladvlo. Voor 2017 ligt de focus op galmuggen, appelbloesemkever en opnieuw perenbladvlo.

Tegen zaagwesp werden in 2016 4 nieuwe middelen getest. Met de verschillende dosissen, toepassingstijdstippen en aantal toepassingen werden in totaal voor zowel appel als peer 11 bestrijdingsstrategieën vergeleken met een onbehandelde controle. Deze proeven werden ‘on farm’ in biologisch beheerde praktijkpercelen van leden van de Bioforum vakgroep biofruit uitgevoerd.

Zaagwespen zijn in de bioteelt niet altijd even makkelijk te bestrijden. Met de resultaten in peer zien we toch dat er een mooi potentieel aan middelen beschikbaar kan komen, waar ook een interessante bijdrage in appel niet onlogisch is. Van deze proeven worden de rapporten opgesteld en aan de betreffende firma’s ter beschikking gesteld om nieuwe erkenningen en erkenningsuitbreidingen te ondersteunen.

Lees het volledige artikel hier.
 
Meer info?
Tim Beliën  en Eva Bangels, pcfruit
TEL: +32 (0)11 69 70 80 
 
pitfruit