/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

laatste nieuws

De winterperiode is het moment om verslagen van voorbije proeven af te werken, maar ook om nieuwe ideeën uit te werken en nieuwe projecten op te starten. In dit artikel stippen we enkele highlights aan in het onderzoek waar we het komend jaar bij Inagro op zullen focussen.
geupdate: 02:52 | 13-01-2022
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. akkerbouw
 4. groenten
CCBT zoekt een halftijdse medewerker! Heb je een hart voor bio én voor communicatie? Grijp je kans en solliciteer nu!
geupdate: 11:00 | 13-01-2022
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. pitfruit
 4. groenten
De nieuwe “robuuste rassenlijst 2022” voor de biologische aardappelteelt werd voorgesteld tijdens de voorbije Interpom-beurs. De lijst telt 34 variëteiten.
geupdate: 09:03 | 15-12-2021
 1. akkerbouw
 2. biodiversiteit
Het teeltseizoen van 2021 contrasteert zeer sterk met dan van 2020. Waar vorig jaar de droogte zorgde voor weinig plaagdruk in de aardappelteelt, zorgde de natte zomer van dit jaar voor een hoge plaagdruk tot het moment dat het loof gebrand werd. Het was aan de resistente rassen om zich dit seizoen te bewijzen.
geupdate: 06:29 | 15-12-2021
 1. akkerbouw
Het integreren van bomen en struiken in de buitenloop van je dieren heeft vele voordelen. Als voederbomen zijn ze een uitstekende aanvulling op het rantsoen wat betreft eiwitten, mineralen en vitaminen. Tanninerijk plantenmateriaal draagt bovendien bij aan de preventie van maagdarmworm besmetting. Herbekijk de webinar of neem deel aan de praktische workshop.
geupdate: 06:13 | 15-12-2021
 1. herkauwers
Vorige week dinsdag vond een informatiedag plaats rond boerderijcompostering op het biologisch melkveebedrijf van de familie Cerpentier – De Cock in Stekene. Bijna 50 geïnteresseerden trotseerden de kou én de coronamaatregelen, voor deze fysieke bijeenkomst. Na een thematisch uitwisselingsmoment aan de compostril, begeleid door B3W, werd in de namiddag toelichting gegeven over de huidige stand van zaken van de wetgeving, kwaliteitsopvolging en certificering.
geupdate: 06:06 | 15-12-2021
 1. herkauwers
 2. pitfruit
 3. kleinfruit
 4. akkerbouw
 5. groenten
 6. bodemvruchtbaarheid
PCG organiseert dit jaar opnieuw een samenaankoop biologische potgrond. Levering voorzien eind januari 2022. De potgronden die door de sector geselecteerd zijn, zijn afkomstig van het bedrijf Klasmann – Deilmann en gecertificeerd door Ecocert.
geupdate: 06:00 | 15-12-2021
 1. beschutte teelt
 2. groenten
 3. snijbloemen
Meer dan 200 ton veldbonen en triticale/veldbonen werden afgelopen maand getoast door de mobiele toaster van de Franse firma Prothea-thermique. In 2019 en 2020 haalden we deze installatie al eens naar Vlaanderen om te toasten bij enkele biologische veehouders en de impact op rantsoen en bedrijfseconomie te evalueren.
geupdate: 05:50 | 15-12-2021
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Met dit project wil Proefcentrum Pamel tegemoet komen aan de dringende vraag van de biologische kleinfruitsector in Vlaanderen. Tijdens een online bevraging van verschillende biologische kleinfruittelers kwam het niet of nauwelijks beschikbaar zijn van hoogwaardig biologisch plantgoed van braam en rode bes naar voor. Dit blijkt ook uit raadpleging van de database OrganicXseeds, voor België is er geen biologisch plantgoed braam of rode bes beschikbaar.
geupdate: 05:51 | 15-12-2021
 1. kleinfruit
Voor de tweede maal in 2021 werd er op dinsdag 26 oktober 2021 een proefveldbezoek georganiseerd op Proefcentrum Pamel. De onderzoekers Sam Neefs, Arnout Heremans en Bram De Keyzer waren dan ook erg enthousiast om het grote aantal geïnteresseerden te ontvangen. Alle lopende en toekomstige projecten werden toegelicht en er werd tegelijk gepolst naar de mening van de deelnemers.
geupdate: 05:40 | 15-12-2021
 1. kleinfruit

Pages