beschutte teelt

Op vraag van de sector werd vroeg in het voorjaar een rassenproef komkommer biologische teelt aangelegd. Tijdens de vorige rassenproef komkommer vroeg in het voorjaar in 2013 scoorde Toploader heel goed. In deze proef werd bekeken of dit ras zijn goede resultaten kan bevestigen. Tevens werd het aanbod biozaad onder de loep genomen.
geupdate: 02:02 | 15-12-2015
 1. beschutte teelt
Ter gelegenheid van BioXpo 2015 nodigde het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding zijn partners uit op de beursvloer. Ze stelden een aantal van hun actuele onderzoeksthema’s voor biologische landbouw en voeding voor op een kennisplein in de vorm van posters. De gepresenteerde posters werden nu gebundeld in de vorm van een publicatie.
geupdate: 05:30 | 14-12-2015
 1. herkauwers
 2. pitfruit
 3. kleinfruit
 4. beschutte teelt
 5. groenten
Het CCBT viert dit jaar het vijfjarig bestaan en nodigde daarom op 4 december de ruime sector uit voor een studiedag in Oostkamp. Als de koepel van het praktijkonderzoek voor bio vormt CCBT de brug tussen het onderzoek en de praktijk. Sinds de oprichting in 2010 financierde CCBT reeds 51 projecten op vraag van de sector, uitgevoerd door de leden-proefcentra met expertise in bio: Inagro, PCG, Pcfruit, Proefcentrum Pamel en Proefbedrijf Pluimveehouderij. Met de nieuwsbrief BIOpraktijk bereikt CCBT maandelijks zo’n 850 boeren en andere geïnteresseerden met praktijkinfo voor de bio boer.
geupdate: 09:42 | 15-12-2015
 1. herkauwers
 2. pitfruit
 3. kleinfruit
 4. beschutte teelt
 5. groenten
Op zondag 27 en maandag 28 september nemen wij met het 'Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biolandbouw en -voeding' deel aan de vakbeurs BioXpo in Paleis 1 van Brussels Expo. We nodigen je dan ook graag uit op ons 'kennisplein'!
geupdate: 10:24 | 15-10-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
 3. beschutte teelt
 4. groenten
 5. bodemvruchtbaarheid
In verwarmde kassen is de meest rendabele opstelling voor een biologische grondteelt een rotatie met volgende gewassen in combinatie: tomaat, komkommer, paprika en/of aubergine. Deze gewassen zijn echter bijna allen van dezelfde familie en op elk van deze gewassen kunnen wortelknobbelaaltjes zich voortplanten en/of overleven. Om die reden is het van uiterst belang een resistente onderstam te gebruiken. Tevens gaan onderstammen een invloed hebben op de productie en de uniformiteit van de vruchten.
geupdate: 07:21 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Rassen rode blokpaprika’s zijn er zeker genoeg, maar welke hiervan het meest geschikt zijn voor de biologische teelt is nog niet helemaal duidelijk. Voor de selectie van de rassen werd in eerste instantie rekening gehouden met de wensen van de telers. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met het al dan niet beschikbaar zijn van biozaad en het aanbod dat de zaadhuizen zelf als voorstel aanleverden.
geupdate: 07:08 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Door de beperkte rotatie van vruchtgroenten in een verwarmde kas, krijgt men er vaak te kampen met wortelknobbelaaltjes. Door het gebruik van een geschikte onderstam wordt getracht de populatie in de hand te houden. Tevens heeft een onderstam ook invloed op de productie en de kwaliteit van de vruchten. Aan de hand van een onderstammenproef werd nagegaan welke onderstam het meest geschikt is tijdens de biologische teelt van tomaat.
geupdate: 07:24 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Recentelijk hebben telers opnieuw meer en meer te kampen met Cladosporium, een schimmelziekte die een tijdje weg bleef, maar duidelijk terug de kop op steekt. Niet alle rassen zijn echter even gevoelig; enkelen zijn resistent tegen Cladosporium. Aan de hand van een rassenproef wordt nagegaan welke rassen het best voldoen voor een biologische teelt van trostomaat.
geupdate: 06:51 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Didymella bryoniae, beter gekend onder de naam Mycosphaerella, vormt al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de komkommerteelt. Tijdens het IWT-project “Beheersing van D. bryoniae in de teelt van komkommer” dat op 1 juli 2015 van start is gegaan, is de doelstelling om na 4 jaar onderzoek tot een beheersingsstrategie te komen dat toepasbaar is binnen elk type komkommerbedrijf.
geupdate: 01:48 | 29-07-2015
 1. beschutte teelt
Op vrijdag 17 juli had het proefveldbezoek “Bio Beschutte teelten plaats”. De stand van zaken van de proeven werden toegelicht.
geupdate: 01:21 | 29-07-2015
 1. beschutte teelt

Pages