snijbloemen

PCG organiseert dit jaar opnieuw een samenaankoop biologische potgrond. Levering voorzien eind januari 2022. De potgronden die door de sector geselecteerd zijn, zijn afkomstig van het bedrijf Klasmann – Deilmann en gecertificeerd door Ecocert.
geupdate: 06:00 | 15-12-2021
 1. beschutte teelt
 2. groenten
 3. snijbloemen
Interesse naar gebruik van mulchmaterialen om onkruiddruk tegen te gaan neemt duidelijk toe en dit niet alleen in de biologische sector. In droge teeltomstandigheden kan deze toepassing ook een positief effect hebben op het vochtgehalte in de bodem. Opvolging van het vochtgehalte bij gebruik van mulch was één van onze doelstellingen, maar in tegenstelling tot de voorbije zomers werden we dit jaar wel heel regelmatig op een regenbui getrakteerd. Als gevolg daarvan waren uitgesproken effecten iets minder voor de hand liggend.
geupdate: 11:31 | 22-10-2021
 1. bodemvruchtbaarheid
 2. snijbloemen
In november 2018 werd groen licht gegeven voor de start van het plattelandsproject ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’. Hiervoor sloegen het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), BioForum en Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) de handen in elkaar. Inmiddels liep het project op zijn einde en geven we in dit artikel een overzicht van een aantal realisaties uit deze projectperiode.
geupdate: 03:42 | 29-07-2021
 1. snijbloemen
Er lopen momenteel twee CCBT-projecten in de teelt van biobloemen: één rond verruiming van het assortiment en recent ging er ook één van start rond de mogelijkheden van combinatieteelten. PCS lanceerde een bevraging bij de biobloementelers naar ervaringen met de teelt van voorjaarsgewassen als ranonkel, anemoon en andere bol- en knolgewassen.
geupdate: 04:34 | 26-05-2021
 1. snijbloemen
De sierwaarde en houdbaarheid van snijbloemen is vaak sterk afhankelijk van het oogststadium. Het ideale ontwikkelingsstadium van de bloemen bij de oogst varieert sterk van soort tot soort en zelfs van cultivar tot cultivar. Voor de meeste soorten is het raadzaam om de bloemen te oogsten voordat de bestuiving plaatsvond. In een nieuwe fiche wordt voor een aantal gewassen het oogststadium weergegeven voor een optimaal vaasleven.
geupdate: 04:26 | 26-05-2021
 1. snijbloemen

In de zomer van 2018 zorgde de extreme droogte bij heel wat bio-bloementelers voor korte bloemstengels en vroegtijdige bloei. Dit was  de aanleiding voor een project rond irrigatie. Een voldoende vochtige bodem is van belang voor een goede groei in de bloementeelt. Bij te droge teeltomstandigheden komt de plant in stress, stopt de vegetatieve groei en komen ze vaak te vroeg in bloei, wat resulteert in korte bloemstengels. En dit terwijl het voor gebruik in boeketten belangrijk is dat de bloemstengels voldoende lang zijn.

geupdate: 04:38 | 03-03-2021
 1. snijbloemen
Jaarlijks wordt aan de hand van twee overzichtsposters ‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht’ een handige update gegeven van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen voor de sierteelt.
geupdate: 03:01 | 03-03-2021
 1. snijbloemen
Wat is een faire prijs voor mijn product dat op een biologische of agro-ecologische wijze geteeld is? Dit is een vraag van vele landbouwers die, naast de productie van voeding, ook een ecologische of sociale dienst verlenen aan de maatschappij. Via de interactieve 3-delige webinar-reeks Verdienmodellen, Bepalen van de Kostprijs en de Rol van Marketing gaan we op zoek naar antwoorden.
geupdate: 09:15 | 22-12-2020
 1. pluimvee
 2. varkens
 3. kleinfruit
 4. beschutte teelt
 5. groenten
 6. snijbloemen
Naar analogie van afgelopen voorjaar, organiseren in kader van het project ‘Biobloemen, kleur van op het bioveld tot bij de consument’, in 2021 opnieuw een samenzaai. Hiervoor wordt op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen één afdeling beschikbaar gesteld. Kisten met bioperskluiten (150 kluiten van 4/4 cm per tray) worden in groep aangekocht bij De Koster.
geupdate: 10:46 | 21-12-2020
 1. snijbloemen
Het spreekt voor zich dat een goede houdbaarheid een belangrijke kwaliteitsparameter is voor snijbloemen. Goede teeltomstandigheden, rassenkeuze, het juiste oogsttijdstip, gereinigd fust,… het zijn allemaal factoren die een belangrijke invloed kunnen hebben op het vaasleven. In de gangbare snijbloemsector wordt ook gebruik gemaakt van ‘voorbehandelingsmiddelen’ die aan het water worden toegevoegd na de oogst, dit om bacterie-ontwikkeling in het water tegen te gaan, vaatbundelverstopping te voorkomen of veroudering van het gewas te vertragen. Tot voor kort waren hiervoor geen biologische middelen voorhanden, maar recent bracht de Duitse firma 'Die Lösung' een biologisch middel op de markt: The Cut Flower Solution (CFSol).
geupdate: 04:51 | 17-09-2020
 1. snijbloemen

Pages