/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed

Proefcentrum Pamel

Op 1 april 2017 gaat het CCBT-project ‘Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed’ van start. Omdat biologisch plantgoed nauwelijks of meestal helemaal niet beschikbaar is maakt de biologische kleinfruitteler gebruik van gangbaar plantgoed van herfst- en zomerframboos. Hiervoor wordt altijd ontheffing aangevraagd.

 

Rassenproef onder biologische omstandigheden

Het CCBT-project ‘Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed.’ heeft als doel meer informatie te krijgen over de mogelijkheden met verschillende frambozenrassen geteeld onder biologische omstandigheden. Dit om enerzijds de parameters te bepalen die een ras geschikt maken voor de biologische teelt en om ook via dit project voor herfst- en zomerframboos enkele geschikte rassen te zoeken. Anderzijds heeft dit project ook tot doel vermeerderaars te adviseren en hen ertoe aan te zetten om geschikte rassen ook biologisch te vermeerderen.

Biologisch rassenonderzoek bij frambozen wordt nauwelijks of niet uitgevoerd. Bio-kleinfruittelers moeten zich meestal baseren op de resultaten uit het gangbaar onderzoek. Het biologisch telen van frambozen is echter moeilijk te vergelijken met gangbaar geteelde frambozen. Vooral naar ziektegevoeligheid en groei onder vaak beperkte en organische bemesting zijn er grote verschillen. Vandaar dat de biologische kleinfruittelers het belangrijk vinden om rassen onder biologische omstandigheden te telen en te vergelijken.

 

Beperkt aanbod (biologisch) plantmateriaal

Er is nauwelijks of geen aanbod van biologisch plantmateriaal. Als compensatie op deze schaarste is het toegelaten gangbaar plantmateriaal aan te kopen en ontheffing aan te vragen bij de controleorganisatie van het bedrijf of via OrganicXseeds. De meeste van deze planten worden echter geteeld en verkocht in (pers)pot. Voor dit type van plant wordt geen ontheffing meer verleend. Enkel voor planten met naakte wortel wordt ontheffing verleend. Deze zijn slechts zeer beperkt beschikbaar. Er is dus meer dan ooit vraag naar biologisch geteeld plantmateriaal.

 

Sectorgestuurd onderzoek

Via een bevraging wordt bij de sector gepolst naar de karakteristieken waar de plant, vrucht en teeltsysteem aan dienen te voldoen. Of de voorkeur gaat naar een vroege- (zomerframboos) al dan niet een late (herfstframboos) teelt. Of er geopteerd wordt voor een beschutte- of openluchtteelt. Welke rassen nu reeds gebruikt worden, e.d. Als al deze informatie verzameld is, wordt er een afweging gemaakt van welke rassen gebruikt zullen worden en voor welk teeltsysteem geopteerd wordt. De beschikbaarheid van het plantmateriaal (long canes met naakte wortel of biologisch plantgoed) wordt gecontroleerd zodat de planten  besteld kunnen worden en de proef aangelegd kan worden,

Je kan de bevraging hier downloaden. Graag hadden wij de ingevulde bevraging tegen uiterlijk 22 februari terug ontvangen.

Contact:
Proefcentrum Pamel, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal
E-mail: Proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Tel: +32 (0)54 32 08 46  
Web: www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel 

Image


kleinfruit