/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5

Sector: Akkerbouw - Beschutte teelten - Fruit - GroentenThema: Bodem - Bodembeheer - Bodemkwaliteit - Mineralenbeheer - Plantaardige productieType: praktijkonderzoekSoort: artikel
Titel Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5
Korte samenvatting

Als gevolg van de verstrengde P normen in MAP5 wordt de dosis organische bemesting sterk beperkt voor de percelen in klasse 3 en klasse 4, waardoor er minder mogelijkheden zijn om het organische stofgehalte op deze percelen te onderhouden, wat voor de biologische landbouw net van primordiaal belang is. Een beredeneerde teeltrotatie en een optimale benutting van het bedrijfseigen organisch materiaal zijn meer dan ooit belangrijke instrumenten om de kringloop te sluiten en voor het behoud van een gezonde bodem. Een nieuw project demonstreert praktisch haalbare technieken die, binnen de grenzen van MAP5, zorgen voor een opbouw of minstens voor het behoud van het organische stofgehalte op biologische percelen.

Projectcoördinator CCBT - Co√∂rdinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
info@ccbt.be
www.ccbt.be
+32 (0)9 381 86 86

Deelnemende onderzoeksinstellingen CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Inagro vzw
pcfruit, Proefcentrum Fruitteelt vzw
PCG, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Proefentrum Pamel
Uitvoerders/auteur

Annelies Beeckman, Inagro

Justine Dewitte, PCG

Yves Hendrickx, Proefcentrum Pamel

Jef Vercammen, pcfruit 

Samenwerking
Contactpersoon Carmen Landuyt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
carmen.landuyt@ccbt.be
09/381 86 86
Financier Dept. L&V
Looptijd 2016-01-01 - 2018-02-28
Referenties
Bestanden
Brochure 'koolstofopbouw in biologische teelten'
files/OD_CCBT_LR2_1.pdf (application/pdf - 2754kb)
Oplossingen voor organische stofopbouw in bio_19jan2016
http://www.ccbt.be/?q=node/635 ( - 0kb)
Nieuwe brochure 'Koolstofopbouw in biologische teelten'_15mrt2018
http://www.ccbt.be/?q=node/3398 ( - 0kb)
Bezoek veldproeven aardbeien: organische stofopbouw & rassen
http://www.ccbt.be/?q=node/1045 ( - 0kb)
Proefveldbezoek aardbeien Ternat & Pamel
http://www.ccbt.be/?q=node/3181 ( - 0kb)
Composteren en fermenteren
http://www.ccbt.be/?q=node/3354 ( - 0kb)
Eerste ervaringen van kersvers omgeschakelde biotuinder Peter Bartels
http://www.ccbt.be/?q=node/874 ( - 0kb)