/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

GPS van mengteelten & fosfor in stalmest

Sector: Rundvee - Schapen & GeitenThema: Dierlijke productie - Diervoeding - Mineralenbeheer - ProductiesystemenType: praktijkonderzoekSoort: project
Titel GPS van mengteelten & fosfor in stalmest
Korte samenvatting

Optimalisatie van de voederwaarde van mengteelten geoogst als GPS.

De trend naar hogere melkproducties per hectare, gedreven vanuit het einde van het melkquotum en de gunstige marktsituatie voor biomelk, zijn slechts mogelijk als de voederwaarde van het ruwvoeder optimaal is. Veel veehouders oogsten mengteelten van graan en vlinderbloemigen (erwt en veldboon) als GPS. In dit project onderzoeken we de teeltmaatregelen die de voederwaarde kunnen verhogen.

 

Sturen van de N/P verhouding van stalmest onder MAP5.

Als gevolg van de dalende fosfor-bemestingsnormen in MAP5, zal fosfor nog meer dan nu al het geval is het beperkende nutriënt worden voor het gebruik van dierlijke mest op bedrijfsniveau. Dit project wil nagaan wat de mogelijkheden (voeder, strooisel,…) zijn om het fosforgehalte in vaste mest van geiten te verlagen. Concrete maatregelen worden voorgelegd aan de sector en het beleid en getoetst of deze acceptabel zijn.

 

Projectcoördinator Inagro vzw
Ieperseweg 87 B-8800 Rumbeke-Beitem
info@inagro.be
www.inagro.be
+32 (0)51 27 32 00
+32 (0)51 24 00 20
Deelnemende onderzoeksinstellingen Inagro vzw
Wim Govaerts & Co CVBA
Uitvoerders/auteur

Annelies Beeckman (Inagro), Wim Govaerts (Bioconsult bvba)

Samenwerking

Biobedrijfsnetwerken

Contactpersoon Annelies Beeckman
Ieperseweg 87, Rumbeke
annelies.beeckman@inagro.be
051/273251
Financier CCBT vzw (Dept. L&V)
Looptijd 2016-04-04 - 2017-12-31
Referenties
Bestanden
Samenvattend verslag: N/P in runderdrijfmest
files/vv fosfor in runderdrijfmest 2016 2017_1.pdf (application/pdf - 918kb)