/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Alternatieve methoden voor de preventie of behandeling van een knelpuntziekte in de biologische geiten- en rundveehouderij in Vlaanderen

Sector: Rundvee - Schapen & GeitenThema: Dierenwelzijn en -gezondheid - Dierlijke productieType: praktijkonderzoek - toegepastSoort: project
Titel Alternatieve methoden voor de preventie of behandeling van een knelpuntziekte in de biologische geiten- en rundveehouderij in Vlaanderen
Korte samenvatting

Met dit project willen we het geneesmiddelen gebruik op biologische veebedrijven in beeld brengen en op zoek gaan naar alternatieven die het geneesmiddelen gebruik kunnen reduceren. In samenspraak met de veehouders van de Biobedrijfsnetwerken werden in voorbereiding van deze aanvraag 2 ziekten geselecteerd die het belangrijkste knelpunt vormen binnen de bedrijfsvoering van rundvee- en melkgeiten bedrijven, nl. maagdarmwormen en pasteurella. Voor deze 2 ziekten wordt het geneesmiddelengebruik in kaart gebracht, wordt naar alternatieve behandelingswijzen of preventieve methoden gezocht en wordt een case uitgewerkt waarbij het gangbare geneesmiddel vergeleken wordt met een mogelijk alternatief. 

Projectcoördinator Odisee Campus Waas
Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas
info.waas@odisee.be
http://www.odisee.be/Odisee/Campus-Waas---Sint-Niklaas
03-776 43 48

Deelnemende onderzoeksinstellingen Odisee Campus Waas
Wim Govaerts & Co CVBA
Uitvoerders/auteur

Jo Vicca en Wim Govaerts

Samenwerking

Jef Laureyns, praktijkdierenarts binnen de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit diergeneeskunde, UGent

Contactpersoon Jo Vicca
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
jo.vicca@odisee.be
+32 (0)3 776 43 48
Financier CCBT vzw (Vlaamse Overheid, Dept. Landbouw & Visserij)
Looptijd 2015-09-09 - 2017-09-15
Referenties
Bestanden
Dossier 'gezonde geiten' M&T
files/dossier gezonde geiten M&T.pdf (application/pdf - 1154kb)
Poster maagdarmwormen BioXpo 2017
files/9_Poster BIOXpo_maagdarmwormen.pdf (application/pdf - 1855kb)