/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOROOTS - BIOlogische gewasbeschermingsstrategieën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector

Sector: Beschutte teelten - Fruit - GroentenThema: Plantaardige productie - Ziekte-en plaagbeheersingType: praktijkonderzoekSoort: project
Titel BIOROOTS - BIOlogische gewasbeschermingsstrategieën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector
Korte samenvatting

Dit project wil biologische telers ondersteunen bij een beredeneerde aanpak van prioritaire probleemplagen/ziekten in verschillende biologische deelsectoren door middel van een participatieve aanpak en met respect voor de principes van de biologische landbouw. Dit gebeurt aan de hand van demonstratie van en/of sensibilisering voor:

  1. een systeemgerichte preventieve aanpak van deze probleemplagen/ziekten
  2. monitoringssystemen, specifiek voor deze probleemplagen/ziekten
  3. waarschuwingsdiensten vanuit de praktijkcentra voor deze probleemplagen/ziekten
  4. een beredeneerde inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze probleemplagen/ziekten

Het project wil op die manier een bijdrage leveren aan de teelt- en bedrijfszekerheid van biologische tuinbouwbedrijven. Een aantal specifieke probleemplagen/ziekten zorgt voor structurele opbrengstverliezen:

  • de bedreiging van Drosophila suzukii in de biologische kleinfruitsector
  • problemen met taxuskever in de biologische kleinfruitsector
  • beheersing van wortelvlieg in de biologische groentesector
  • probleem van Cladosporium in tomaat in de biologische beschutte teelt sector 


 
Projectcoördinator CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
info@ccbt.be
www.ccbt.be
+32 (0)9 381 86 86

Deelnemende onderzoeksinstellingen CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Inagro vzw
pcfruit, Proefcentrum Fruitteelt vzw
PCG, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Proefentrum Pamel
Uitvoerders/auteur

PCG - Justine Dewitte,
Pcfruit - Tim Beliën, Jeroen Goffin, Miet Boonen,
Proefcentrum Pamel - Yves Hendrickx,
Inagro - Femke Temmerman,
CCBT - Carmen Landuyt

Samenwerking

Biobedrijfsnetwerken

Contactpersoon Carmen Landuyt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
carmen.landuyt@ccbt.be
09/381 86 86
Financier Vlaamse overheid, Departement Landbouw & Visserij
Looptijd 2015-01-01 - 2016-12-31
Referenties
Bestanden
Nieuw project BIOROOTS demonstreert gewasbeschermingsstrategieën in bio
http://www.ccbt.be/?q=node/474 ( - 0kb)
Gezocht: biologische kleinfruittelers voor project rond D. suzukii en taxuskever
http://www.ccbt.be/?q=node/502 ( - 0kb)
Geïntegreerde biologische aanpak van wortelvlieg
http://www.ccbt.be/?q=node/503 ( - 0kb)

files/rassen coeur de boeuf.pdf (application/pdf - 650kb)
Knolselder beschermen tegen wortelvlieg
files/knolselder beschermen tegen wortelvlieg.pdf (application/pdf - 753kb)
Poster BIOROOTS
files/9_BIOXpo Bioroots.pdf (application/pdf - 981kb)
Technische fiche taxuskever
files/Fiche Taxuskever BIOROOTS_volledige grootte.pdf (application/pdf - 820kb)
Technische fiche Drosophila suzukii
files/Fiche BIOROOTS D suzukii.pdf (application/pdf - 620kb)
Technische fiche wortelvlieg
files/fiche BIOROOTS_wortelvlieg.pdf (application/pdf - 587kb)
Technische fiche Cladosporium
files/fiches BIOROOTS_Cladosporium_finaal.pdf (application/pdf - 491kb)
Eerste generatie wortelvlieg
http://www.ccbt.be/?q=node/536 ( - 0kb)
Stand van zaken: Rassen- en onderstamproef trostomaat
http://www.ccbt.be/?q=node/799 ( - 0kb)
Workshop monitoring en demonstratie bestrijding taxuskever Proefcentrum Pamel
http://www.ccbt.be/?q=node/747 ( - 0kb)
Enten van tomaten: voldoende meerwaarde in koepel?
http://www.ccbt.be/?q=node/692 ( - 0kb)
Wortelvlieg in knolselder monitoren en beheersen
http://www.ccbt.be/?q=node/1031 ( - 0kb)
Proefcentrum Pamel zoekt telers voor samenwerking in 2015
http://www.ccbt.be/?q=node/696 ( - 0kb)
Laat je niet verrassen door de taxuskever!
http://www.ccbt.be/?q=node/523 ( - 0kb)