/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Studienamiddag 'Rundveehouderij actueel'

Beschrijving

In 2014-2015 zijn opnieuw belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Vlaamse landbouwbeleid. De wijzigingen kunnen een grote impact hebben op de bedrijfsontwikkeling of de dagelijkse bedrijfsvoering van een rundveebedrijf. Als rundveehouder kunt u maar beter goed geïnformeerd zijn.

- Met het vastleggen van de natuurdoelen (ook IHD’s genaamd) in het kader van Natura 2000 ontstond heel wat onzekerheid in de veehouderij. Stikstof in de vorm van ammoniak wordt hierbij als de grote boosdoener aanzien. Ook wordt de rundveehouderij vaak met de vinger gewezen als voornaamste producent van het broeikasgas ‘methaan’ (CH4). Samen met CO2 en N2O is CH4 verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Hoe deze gassen ontstaan en hoe ze kunnen gereduceerd worden, zullen op de studienamiddag uiteengezet worden.

- Vierjaarlijks wordt het mestactieplan geëvalueerd en bijgestuurd. Recent werd MAP 5 goedgekeurd en zal nog dit jaar in voege treden. De belangrijkste wijzigingen voor de rundveehouderij worden toegelicht.

- Afgelopen jaren zijn de bestrijdingsprogramma’s tegen IBR en BVD in voege getreden. Op de studienamiddag zal de huidige situatie in de bestrijding van deze ziekten en de nog te nemen inspanningen worden weergegeven.

 

PROGRAMMA

13.15u: Inleiding

I. Ryckaert/L. Hubrecht (Departement Landbouw en Visserij)

Ammoniak en methaan vergeleken: oorsprong en reductiemogelijkheden

S. De Campeneere/L. Vandaele (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

Belangrijkste aandachtspunten in MAP 5 voor de rundveehouderij

P. Anrys/E. Remans/M. Van Oeckel (Vlaamse Landmaatschappij)

Actualiteiten en nieuwigheden in de verplichte IBR- en BVD-bestrijding

W. Van Praet/K. De Bleecker/S. Ribbens/E. Van Mael (Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

16.30u: Einde

 

LocatieProvinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61 – Oostmalle. Komende van E313 (afrit 19) en N14, of van de E34 (afrit 20) steeds tot Oostmalle-centrum rijden. Neem dan rechts de N12 richting Turnhout. Na ongeveer 1 km links de Guido Gezellelaan en draai rechts de Smekenstraat in. Het vormingscentrum ligt onmiddellijk links.
Prijsgratis
Inschrijvenniet vereist
ContactpersoonLaurence Hubrecht
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be
09 276 28 44
StartThu-24/09/15 13:15
EindeThu-24/09/15 16:30