/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Relatie tussen bodem(leven) en menselijke gezondheid

Beschrijving

De kwaliteit van onze landbouwgronden gaat gestaag achteruit. Monoculturen, toepassing van kunst- en drijfmest en pesticiden en steeds zwaardere landbouwmachines zorgen ervoor dat de chemische, fysische én biologische kwaliteit van de bodem verschraalt. De gehaltes aan organische stof, humus en bodemfauna in de Vlaamse landbouwgronden dreigen beneden een kritische drempel te vallen. De bodems compacteren en eroderen. Er zijn bijzonder weinig mensen die hier weet van hebben. Nochtans zou het goed zijn om voor een keer de kop in de grond te steken. Want bodemkwaliteit heeft wel degelijk een impact op de kwaliteit van onze voeding, en dus ook op onze gezondheid. Zo bevat onze voeding steeds minder micronutriënten, vitamines en anti-oxidanten, noodzakelijk voor het goed functioneren van ons lichaam. Schrale bodems brengen schrale voeding voort, en dat maakt ons ziek.

Op deze studiedag laat Wervel zich omringen door enkele experts terzake. We bestuderen deze minder gekende problematiek, maar vooral ook de manieren om het beter te doen. Onderwerpen die we zullen behandelen zijn o.a. bodemleven en -ecologie, gesloten kringlopen, verschillende composteringsmethodes, het mestbeleid en het verband tussen antibiotica en pesticides. Met z'n allen denken we na hoe Wervel - als maatschappelijke beweging voor meerwaardenlandbouw - dit thema in de toekomst beter in de kijker kan zetten.

 

Sprekers:

 

    Theo Mulder (bedrijfsleider Mulder Agro) over de boer als dokter van de toekomst en compostering door fermentatie met effectieve micro-organismen

    David Buchan (bodemecoloog) over zijn onderzoek als PhD in de bodemecologie

    Johan D'Hulster (bioboer De Akelei en medeoprichter van het Humane Agrarian Center in India) over kringlooplandbouw als drager van onze fysieke gezondheid

    Walter Coens (gastheer en bioboer De Zonnekouter) over de bemesting, compostering en toepassing van BD-preparaten op zijn bedrijf

Lunch met brood en soep is inbegrepen. 
LocatieDe Zonnekouter, Vossenholstraat 9, 9870 Machelen-aan-de-Leie
Prijs30 euro, betaling gebeurt ter plaatse
InschrijvenInschrijven is verplicht via benny@wervel.be vóór 20 november, er kunnen maximum 30 mensen deelnemen.
ContactpersoonBenny Van de Velde
benny@wervel.be
/
StartSat-29/11/14 10:00
EindeSat-29/11/14 16:00