/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Studienamiddag: Biolandbouw en -voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!

Beschrijving
Op donderdag 4 december 2014 organiseert het Vlaamse Onderzoeks- en Kennisnetwerk biolandbouw en –voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) zijn tweejaarlijkse studienamiddag.
 
In 2014 publiceerde het netwerk een eerste gezamenlijke ‘Onderzoeksstrategie voor de Biologische Landbouw en Voeding Vlaanderen’. Deze onderzoeksstrategie beschrijft thematisch welke onderzoeksinspanningen kunnen bijdragen tot een verdere ontwikkeling van de biologische landbouw als agro-ecologisch landbouwmodel en tot een verdere verdieping van sterktes van biologische landbouwsystemen.
 
Bij het verwezenlijken van deze onderzoeksstrategie kiezen we voor co-creatief onderzoek met ruimte voor samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en expertises. Landbouwers en andere ketenactoren worden actief betrokken bij de planning en uitvoering van het onderzoek.
 
Wat kan je verwachten van deze studienamiddag?
 
  • Je krijgt een duidelijke kijk op onderzoeksnoden en onderzoeksmethodieken binnen de biologische sector en bij uitbreiding agro-ecologie. Hierbij laten we ons inspireren door zowel Vlaanderen als Europa.
  • Je kan tijdens de workshops actief en concreet aan de slag. We brengen onderzoekers met verschillende expertises en uit verschillende wetenschappelijke disciplines samen met actoren uit de biologische sector. Samen denken we na over specifieke vragen uit de praktijk en kijken we of vanuit onderzoek oplossingen mogelijk zijn die de sector versterken
Programma
 
12u45: Onthaal met koffie en thee
 
13u15: Verwelkoming – Prof. Dr. Johan Van Waes, voorzitter NOBL
 
13u25: Voorstelling onderzoeksstrategie voor biologische landbouw en voeding Vlaanderen
 
Lieve De Cock, coördinator NOBL
 
13u45: Bodemweerbaarheid en ziekten
 
Prof. Dr. Monica Höfte, FBIW - UGent
 
14u15: TPOrganics en kansen voor onderzoek bio in Europa
 
Bram Moeskops, coördinator TPOrganics
 
14u45: Inleiding workshops
 
14u55: Koffie- en theepauze
 
15u10: Workshops:
 
Plantaardige productie
 
Vlinderbloemige groenbemesters zijn een hoeksteen van biologische akkerbouw- en groenterotaties. Bij het verplichten van een evenwichtsbemesting voor fosfor en het maximaal sluiten van kringlopen in biologische teeltsystemen, neemt hun belang nog toe. Tegelijk zijn ze waardplant voor een aantal ziekten en plagen (bvb Sclerotinia spp., aaltjes). Waar ligt de balans en hoe kan die bereikt worden? Is een efficiëntieslag mogelijk door aangepast management en door een betere inzet van het genetische potentieel?
 
Dierlijke productie
 
In de biologische veehouderij vormt grasklaver de basis van het rantsoen. Uit gezondheidsoogpunt is de Ca/P verhouding in het rantsoen belangrijk met betrekking tot de opname van beide elementen. Zo kan verlaagde fosfor en verhoogde calcium de opneembaarheid van fosfor verstoren op dierniveau. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat fosfor opneembaar blijft voor het dier, rekening houdend met verlaagde fosfor bemestingsnormen en zonder toevoegingen van additieven in het voeder? Samen met experten in dierlijke én plantaardige productie willen we nadenken over welke maatregelen (teelttechnisch, voedertechnisch, …) hiervoor mogelijk zijn.
 
Kwaliteitsvolle voeding in de keten
 
Biologische verwerkers proberen in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk seizoensgebonden ingrediënten te gebruiken. Dit vraagt om innovatieve toepassingen op vlak van samenstelling van producten, gezien de eigenschappen van de grondstoffen kunnen variëren en niet altijd alle grondstoffen aanwezig zijn. Hoe kan er op deze variatie ingespeeld worden? Kan de receptuur of productiemethode aangepast worden om alternatieve ingrediënten te gebruiken?
 
 
16u10: Plenaire terugkoppeling workshops
 
16u20: Tot slot: Reflecties vanuit de sector
 
16u30: Voorstelling ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2013-2014’
 
16u35: Receptie met biohapjes
 
 
 
Deze studienamiddag is interessant voor jou als onderzoeker of marktdeelnemer:
  • Als je meer wil weten over wat er leeft binnen de biologische sector in Vlaanderen en Europa en dit ook nu of in de toekomst in onderzoeksvragen wil helpen omzetten.
  • Als je ‘out of the box’ wil meedenken over hoe jouw expertise ook inzetbaar is om een landbouwsysteem dat motor is van verduurzaming van landbouw in Vlaanderen, te versterken.
  • Als je aan de slag wil samen met de sector om via multidisciplinair onderzoek te werken aan low input oplossingen rekening houdend met het hele systeem.
LocatieVlaams Administratief Centrum (VAC), Virginie Lovelinggebouw, 21e verdieping, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent Bereikbaarheid: Openbaar vervoer: het gebouw bevindt zich naast het trein- en busstation Gent Sint Pieters Met de wagen: parkeergelegenheid ‘Parking Station Gent Sint-Pieters’ (GPS coördinaten ingang parking: Gent Sint-Denijslaan nr 244)
Prijsgratis maar inschrijven verplicht
InschrijvenInschrijven bij Sofie Claeys met vermelding van naam en voornaam, organisatie en voorkeur workshop via mail sofie.claeys@ilvo.vlaanderen.be of telefonisch 09/272 23 40.
ContactpersoonLieve De Cock
lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be
09/272 23 52
StartThu-04/12/14 12:45
EindeThu-04/12/14 18:00