/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

ILVO: Bodem, nutriënten en compost: onderzoek voor een duurzame landbouw

Beschrijving

De strenger wordende wetgeving beperkt het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen wat maakt dat de landbouwer meer aangewezen is op de natuurlijke processen in de bodem voor een optimale nutriëntenbenutting en ziekteweerbaarheid. Tegelijk wordt de aanvoer van organisch materiaal via bemesting door de mestwetgeving beperkt.

 

Welke mogelijkheden zijn er dan om de bodemorganische stof en de bodemkwaliteit te behouden en te verhogen? Op welke manier kunnen nutriënten en organisch materiaal het beste ingezet worden? Wat moeten we verwachten van boerderijcomposteren?

 

ILVO beantwoordt deze vragen aan de hand van resultaten van het onderzoek rond bodem, nutriënten en compost dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd samen met diverse partners.

 

meer informatie en het volledige programma:

http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Agenda/Bodem-nutrienten-en-compost-onderzoek-voor-een-duurzame-landbouw#.U9ChrrHIx6N

LocatieAuditorium ILVO-Plant, Caritasstraat 21, Melle
Prijs
Inschrijvenhttp://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Agenda/Bodem-nutrienten-en-compost-onderzoek-voor-een-duurzame-landbouw#.U9ChrrHIx6N
Contactpersoon
CriNglooP_ilvo@ilvo.vlaanderen.be
StartThu-09/10/14 08:45
EindeThu-09/10/14 17:00