/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Departement Landbouw en visserij: studiedag duurzame bemesting

Beschrijving

Op dinsdag 3 juni 2014 organiseert het Departement Landbouw en Visserij een studiedag waarop de resultaten worden voorgesteld van tien demonstratieprojecten met ‘duurzame bemesting’ als gemeenschappelijke noemer. 

Situering

Met het demonstreren van nieuwe technieken en maatregelen inzake bodembeheer en duurzame bemesting wil het Departement Landbouw en Visserij de Vlaamse land- en tuinbouwers helpen bij het toepassen van de strenge regels en normen van MAP4. Op die manier biedt het departement de nodige ondersteuning om een rendabele teelt van de verschillende gewassen te combineren met goede resultaten op het vlak van milieu. Dit is noodzakelijk voor het halen van de vooropgestelde doelen tot verbetering van de waterkwaliteit.

In 2012 werden tien demonstratieprojecten opgestart met een looptijd van 2 jaar. Alle  projecten werden uitgevoerd onder coördinatie van een praktijkcentrum en in samenwerking met meerdere instellingen. De projecten richten zich naar mogelijke oplossingen voor veel voorkomende praktijkproblemen. Een betere benutting van stikstof en goed bodembeheer vormen de rode draad.

 De verschillende projecten behandelen een breed scala van onderwerpen en teelten: van precisiebemesting in maïs en aardappelen, over graslandvernieuwing tot het toepassen van het KNS-systeem in de groenteteelt, beheersen van stikstofverliezen bij containerteelten en telen zonder spui in de glastuinbouw,...

Het volledige programma vind je hier

LocatieILVO Plant Caritasstraat, 21 9090 Melle
PrijsGratis
InschrijvenInschrijven verplicht, voor 23 mei via voorlichting@lv.vlaanderen.be met vermelding "Studiedag Bemesting", uw gegevens (naam, functie/organisatie) en of U een broodje wenst.
ContactpersoonBart Debussche of Mathias Abts
bart.debussche@lv.vlaanderen.be of mathias.abts@lv.vlaanderen.be
Bart Debussche: 050 24 77 11 - 0473 82 70 14 / Mathias Abts: 016 66 61 35 - 0491 86 85 59
StartTue-03/06/14 09:15
EindeTue-03/06/14 16:00