/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Studieavond ADLO: Praktijkinformatie voor de vleesveehouderij: VLIF-reglementering en huisvesting

Beschrijving

Het praktijkcentrum rundvee en de Vlaamse overheid (ADLO) nodigen u uit voor de studieavonden 'Praktijkinformatie voor de vleesveehouder'. Op 17 november staat het thema 'VLIF-reglementering en huisvesting' centraal. Deze studieavond is niet specifiek gericht op biovleesvee.

 

VLIF-REGLEMENTERING EN HUISVESTING
Waarvoor kan een vleesveehouder VLIF-steun aanvragen? – Jean De Neef (SI)
Met de versoepeling van de voorwaarden voor de vleesveehouderij (mbt grondgebondenheid) in 2007 kwamen meer vleesveebedrijven in aanmerking voor VLIF-steun. Eind 2010 zijn een aantal wijzigingen in de VLIF-reglementering doorgevoerd, deze hebben betrekking op de voorwaarden, de percentages en het bedrag. Daarnaast hebben in mei 2011 een nieuw informaticaprogramma en
aanvraagformulier voor het bekomen van VLIF-steun zijn intrede gemaakt. Dit is met het oog op een administratieve vereenvoudiging en een kortere doorlooptijd van het dossier. 
 
Welk staltype past bij mijn vleesvee? - Suzy Van Gansbeke (ADLO)
Vooraleer men start met het (ver)bouwen van een stal is het belangrijk om zich goed te informeren over de verschillende staltypes. De keuze zal van meerdere factoren afhangen zoals te huisvesten dieren, dierengezondheid en -comfort, arbeidsbesparing, … maar ook van de mogelijkheden binnen de bestaande bedrijfsinfrastructuur.

LocatieKaHo St.-Lieven, Hospitaalstraat 23 in Sint-Niklaas
PrijsGRATIS
InschrijvenIndien mogelijk, gelieve zich in te schrijven via studiedagendier@lv.vlaanderen.be , met vermelding “vleesvee: datum – plaats”.
ContactpersoonLaurence Hubrecht
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be
tel. 09/272 23 08
StartThu-24/11/11 20:00
EindeThu-24/11/11 22:30