/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

CBGV themamiddag: Meer voer van eigen land

Beschrijving

De Nederlandse Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) organiseert een themamiddag met als centrale thema: meer voer van eigen land met lagere gebruiksnormen. 

Op deze namiddag wordt vooral de toepassing van de stikstofbemestingsadviezen besproken. Door de verdere aanscherping van de gebruiksnormen in het het 5e actieprogramma en het wegvallen van de melkquotering in 2015 zal er een andere situatie ontstaan. Wanneer de melkproductie stijgt, zal de ruwvoerproductie verder moeten stijgen bij behoud van een goed ruw eiwitgehalte. Daardoor ontstaat er een spanningsveld tussen stikstofgebruiksruimte en een hogere voerproductie. Vragen die aan bod komen tijdens de themamiddag zijn:

 

  • Welke CBGV-adviezen gebruik je als stikstof knelt?
  • Hoe verdeel je de beschikbare N (dierlijke - en kunstmest) zo efficiënt mogelijk over het bedrijf (gras en mais)?
  • Hoe maak je op basis van de CBGV-adviezen een samengesteld plan dat je kunt toepassen vanuit de trekkercabine?
  • Wat kan werken met de KringloopWijzer hierbij betekenen? 
LocatieDe Schakel Oranjelaan 10 Nijkerk NEDERLAND
PrijsGratis
Inschrijven
Contactpersoon

StartThu-20/02/14 13:15
EindeThu-20/02/14 16:30